heroImage

VÅRE TJENESTER

FOR PRIVATE

VÅRE TJENESTER

FOR INDUSTRI OG EIENDOM

SLIK GJØR VI DET

VI TAR OSS AV HELE JOBBEN

Kommer på befaring 
og vurderer skaden

Kommer på befaring
og vurderer skaden

Vi kartlegger og lager et prisoverslag på hva skaden vil koste. Ved behov iverksetter vi strakstiltak.

Snakker med 
forsikringsselskapet

Snakker med
forsikringsselskapet

Vi kan ta oss av kommunikasjon og dokumentasjon med forsikringsselskapet angående skadeoppgjøret hvis ønskelig.

Tilbakestiller 
etter skaden

Tilbakestiller
etter skaden

Vi vasker, renser, river, desinfiserer, tørker, fjerner lukt og gjenoppbygger: tilbake til slik det var før skaden skjedde.

VÅR KOMPETANSE

VÅR KOMPETANSE

40 ÅRS ERFARING MED SKADER

For å begrense skadeomfanget og redde verdier etter vann-, brann- og miljøskader er det av stor betydning å komme raskt i gang med utbedringsarbeidet. Gjennom våre 40 år i skadebransjen har vi bygget opp en bred kompetanse og funnet de optimale metodene, utstyret og kjemikalene som skal til for å løse et hvert oppdrag innenfor skadesanering og gjenoppbygging. Vi er markeds-ledende på å ta i bruk ny teknologi og kjemi, og derigjennom utvikle nye metoder for raskere og bedre løsninger for deg som kunde.  

VÅRT PRODUKT

VÅRT PRODUKT

TILBAKE TIL HVERDAGEN. SÅ FORT SOM MULIG.

Recover Nordic er totalleverandør innen sanering og gjenoppbygging etter brann-, vann-, miljø- og industriskader samt skip- og offshore-oppdrag. Vi har også egne håndverksavdelinger med tømrere og malere som tar rene håndverksoppdrag. Recover Nordic står klar 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Med over 650 ansatte fordelt på 50 avdelinger spredd over hele Norge er vi alltid nærmest deg.

Vi har meget hurtig responstid fra vi har mottatt melding om en skade, til vi er på skadestedet. Vi har en egen landsdekkende storskade-enhet som står klar til å bistå ved større, eller spesielle hendelser, enten det er privatskade, industri, eller offshore-relaterte hendelser. 

MULIGHETER

MULIGHETER

VI SER MULIGHETENE HJEMME HOS DEG

Det er unektelig dramatisk når flomvannet trenger inn i boligen, når vannrør sprekker eller oppvaskmaskinen lekker, når kaffetrakteren smelter eller laderen til mobilen tar fyr, og huset blir ubeboelig. Når skaden har skjedd vil forsikringsselskapet dekke kostnadene med å sette boligen tilbake til sin opprinnelige stand. 

Vi kan samtidig hjelpe deg med endringer i boligen som du kanskje har vurdert å gjøre, men ikke kommet i gang med. Dette kan for eksempel være å oppgradere gulvet fra laminat til parkett, flytte en vegg, bytte ut kjøkkenet eller pusse opp badet. Våre håndverkere ser mulighetene hjemme hos deg, og vil hjelpe deg å velge best mulige løsninger for eventuelle forandringer.

Kostnader utover det forsikringsselskapet dekker for å rette skaden må du som forsikringstaker betale selv.

RING OSS HELE DØGNET PÅ
815 55 555
Ring oss

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.

Referanseprosjekt

Nytt inngangsparti etter brann

Referanseprosjekt

Brannskadet inngangsparti, hvor bærende konstruksjoner er skadet og det ble sett som hensiktsmessig å rive og gjenoppføre dette.

Spesiell bordkledning antatt fra byggeåret.

Referanseprosjekt

Recover rev bort brannskadede materialer og bygde nytt ynngangsparti.

Referanseprosjekt

Huset ble malt og det er montert ny dør, og våningshuset har fått et helt nytt inngangsparti, hvor Recover sine tømrere har håndlaget alle utskjæringer.

Flere referanser

Andre lurer på

Vanlige spørsmål

 • Kan Recover gjøre ekstraarbeid når dere først er i gang, slik som oppussing?

  Vi hjelper ofte til med oppussing når vi er i gang med riving og gjennoppbygging. Dette dekkes naturlig nok ikke av forsikringen, men det kan være økonomisk gunstig for deg å gjøre det samtidig som gjenoppbyggingen, hvis du allikevel vurderer å pusse opp. I Recover har vi dyktige og erfarne tømrere, og du kan være trygg på at vi gjør en god jobb

 • Kan jeg få kontantoppgjør og gjøre jobben selv?

  Du vil alltid få tilbud om enten et kontantoppgjør eller at Recover håndterer skaden for deg. Tar du kontantoppgjør får du et gitt beløp fra forsikringsselskapet, og påtar deg selv ansvar for å utbedre skaden

 • Hva skjer hvis forsikringen ikke dekker det som må gjøres?

  Hvis ikke skaden din dekkes av din forsikring, kan vi i Recover allikevel bistå deg. Vi vil da gi deg et prisoverslag før vi avtaler videre fremdrift

 • Vi har forskjellige forsikringsselskap på bygnings- og innboforsikringen. Betyr dette at vi får to saneringsselskaper å forholde oss til?

  Når vi i Recover tar kontakt med deg, betyr det at vi er allerede bestilt av ett av selskapene. Når du er i kontakt med det andre selskapet, gir du beskjed om at vi er bestilt. I de fleste tilfeller vil vi få oppdragene fra begge forsikringsselskapene.

 • Hva skjer etter at Recover har vært på befaring?

  Etter første befaring rapporterer vi tilbake til forsikringsselskapet. Så snart de har tatt en erstatningsbeslutning, blir vi kontaktet angående videre fremdrift. I de fleste skadetilfeller kan Recover utføre alt fra riving til tørking og gjenoppbygging.

 • Hvem snakker vi med hvis vi har ytterligere spørsmål angående skadeutbedringen?

  Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående utbedringen, ikke nøl med å spørre en av våre representanter på stedet, eller kontakt oss på telefon eller epost.

 • Hva hvis noe må gjøres med en gang?

  Vi har fullmakt fra de fleste forsikringsselskapene om å utføre nødvendige tiltak for å begrense skaden. 

 • Hva gjør jeg hvis jeg trenger noen av tingene mine som dere har tatt med til deres lager?

  Vi er behjelpelig med å hente ut de tingene som du vil trenge mens de er lagret hos oss. Ta kontakt med prosjektlederen som var på befaring hos deg for å avklare dette. Husk allikevel å bare lever inn til lager ting som du klarer deg uten i den perioden vi har anslått at gjenoppbyggingen vil vare.

Ta kontakt med oss her

Døgnvakt 815 55 555