heroImage

VÅRE TJENESTER

FOR PRIVATE

VÅRE TJENESTER

FOR INDUSTRI OG EIENDOM

SLIK GJØR VI DET

VI TAR OSS AV HELE JOBBEN

Kommer på befaring 
og vurderer skaden

Kommer på befaring
og vurderer skaden

Vi kartlegger og lager et prisoverslag på hva skaden vil koste. Ved behov iverksetter vi strakstiltak.

Snakker med 
forsikringsselskapet

Snakker med
forsikringsselskapet

Vi kan ta oss av kommunikasjon og dokumentasjon med forsikringsselskapet angående skadeoppgjøret hvis ønskelig.

Les mer her
Tilbakestiller 
etter skaden

Tilbakestiller
etter skaden

Vi vasker, renser, river, desinfiserer, tørker, fjerner lukt og gjenoppbygger: tilbake til slik det var før skaden skjedde.

RECOVER NORDIC NORGE HAR EN

RECOVER NORDIC NORGE HAR EN

BÆREKRAFTSTRATEGI

Recover støtter FN’s bærekraftmål!

Recover Nordic har valgt å sette ekstra fokus på FN's bærekraftsmål nr 5 Likestilling mellom kjønnene, nr 11 Bærekraftige byer og samfunn, nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og nr 13 Stoppe klimaendringene.

VÅR KOMPETANSE

VÅR KOMPETANSE

40 ÅRS ERFARING MED SKADER

For å begrense skadeomfanget og redde verdier etter vann-, brann- og miljøskader er det av stor betydning å komme raskt i gang med utbedringsarbeidet. Gjennom våre 40 år i skadebransjen har vi bygget opp en bred kompetanse og funnet de optimale metodene, utstyret og kjemikalene som skal til for å løse et hvert oppdrag innenfor skadesanering og gjenoppbygging. Vi er markeds-ledende på å ta i bruk ny teknologi og kjemi, og derigjennom utvikle nye metoder for raskere og bedre løsninger for deg som kunde.

VÅRT PRODUKT

VÅRT PRODUKT

TILBAKE TIL HVERDAGEN. SÅ FORT SOM MULIG.

Recover Nordic er totalleverandør innen sanering og gjenoppbygging etter brann-, vann-, miljø- og industriskader samt skip- og offshore-oppdrag. Vi har også egne håndverksavdelinger med tømrere og malere som tar rene håndverksoppdrag. Recover Nordic står klar 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Med over 650 ansatte fordelt på 50 avdelinger spredd over hele Norge er vi alltid nærmest deg.

Vi har meget hurtig responstid fra vi har mottatt melding om en skade, til vi er på skadestedet. Vi har en egen landsdekkende storskade-enhet som står klar til å bistå ved større, eller spesielle hendelser, enten det er privatskade, industri, eller offshore-relaterte hendelser.

MULIGHETER

MULIGHETER

VI SER MULIGHETENE HJEMME HOS DEG

Det er unektelig dramatisk når flomvannet trenger inn i boligen, når vannrør sprekker eller oppvaskmaskinen lekker, når kaffetrakteren smelter eller laderen til mobilen tar fyr, og huset blir ubeboelig. Når skaden har skjedd vil forsikringsselskapet dekke kostnadene med å sette boligen tilbake til sin opprinnelige stand.

Vi kan samtidig hjelpe deg med endringer i boligen som du kanskje har vurdert å gjøre, men ikke kommet i gang med. Dette kan for eksempel være å oppgradere gulvet fra laminat til parkett, flytte en vegg, bytte ut kjøkkenet eller pusse opp badet. Våre håndverkere ser mulighetene hjemme hos deg, og vil hjelpe deg å velge best mulige løsninger for eventuelle forandringer.

Kostnader utover det forsikringsselskapet dekker for å rette skaden må du som forsikringstaker betale selv.

RECOVER NORDIC SATSER PÅ

RECOVER NORDIC SATSER PÅ

KVALITET OG HMS I ALLE LEDD

ISO-Sertifisert

Recover Nordic AS er ISO-sertifisert innen NS-EN ISO 9001:2015 (Ledelsessystemer for kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (Ledelsessystemer for miljø).

Miljøpolicy og Kvalitetspolicy (utdrag)

Våre kunder skal føle seg trygge på kvaliteten av vårt arbeid og at tjenestene vi leverer er de beste på markedet.

Recover Nordic skal fremstå som en miljøbevisst bedrift som ønsker å ivareta sitt ytre miljø på en best mulig måte og bidra til bærekraftig utvikling.

Recover Nordic skal drive en bærekraftig virksomhet basert på ansatte, fellesskap og miljø. Recover Nordic skal arbeide kontinuerlig for å forbedre alle vesentlige miljøaspekter.

Recover Nordic leverer tjenester i ditt nærmiljø. Våre avdelinger tar sitt lokale ansvar gjennom -og levere høy kvalitet i sine tjenester for ytre miljø, HMS og med en høy kompetanse.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.

RING OSS 24/7
815 55 555
Ring oss
+47 903 63 725
Ring oss

Referanseprosjekt

Renovering av innbo og løsøre

Referanseprosjekt

Gyngestol som sto lagret i kjeller etter flytting. Varmtvannsbereder sprang lekk og sprutet varmtvann i rommet over noe tid. Gyngestolen var utsatt for et kraftig muggangrep, men hadde veldig stor affeksjonsverdi for skadelidte, så vi bestemte oss for å gjøre et forsøk på sanering. Stolen ble tatt inn på lager, satt etappevis i tørrere miljø, rengjort tørt og vått, kjemi- og ozonbehandle og gjennomgått en omfattende etterbehandling. Stolen er i dag 100% original til tross for de omfattende skadene. Kunden er veldig fornøyd!

Referanseprosjekt

Kamferkiste - utsatt for brann med høy temperatur og mye slokkevann. Fremsto som kondemnabel men hadde stor affeksjonsverdi for skadelidte (var nyrestaurert rett før skaden skjedde). Kista ble tatt inn på lager, rengjort og luktbehandlet og etterbehandlet. Veldig fornøyd kunde i ettertid.car

Referanseprosjekt

Carpati eikeskap tilhørende stor seksjon som sto midlertidig lagret i kjeller etter flytting. Varmtvannsbereder sprang lekk og sprutet varmtvann i rommet over noe tid. Hele møblet var mugnet, og dørene hadde slått seg. Skapet ble tatt inn på lager, gjennomgått en tørkeprossess, muggsanert, dørene ble rettet opp, og møbelet ble tilslutt oljet og polert. Veldig fornøyd kunde her også.n

Referanseprosjekt

Nattbord sto i et utleiehus, og utsatt for uforsiktig bruk. Alkoholholdige drikker samt vann fra åpent vindu gjorde det svært skjoldete og misfarget. Bordet ble rengjort på skadestedet, og behandet med kjemi og etterbehandlet med oljeprodukter. Utleieren er svært fornøyd med resultatet.du

Referanseprosjekt

Dukken lå i en barnevogn og ble utsatt for brann med høy temperatur og fet oljeholdig sot. Dukken er antikk og hadde stor affeksjonsverdi for skadelidte. Dukken ble tatt inn på lager, rengjort og luktbehandlet og etterbehandlet med voksblanding. Veldig fornøyd kunde i ettertid.

Referanseprosjekt

Kakespaden var en liten del av en stor assortert sølvsamling hvor hele samlingen var tilsvarende skadet. Sølvet befant seg i et hus som hadde så omfattende brannskader at det ble kondemnert. Sølvet ble tatt inn på lager, og rengjort med utvalgte såper og kjemikalier. Pusset i flere etapper, og pakket ned og overlevert til fornøyd kunde.

Andre lurer på

Vanlige spørsmål

 • Vad är radon och när behöver jag veta något om radon?

  Radon är en radioaktiv gas som kan komma in i huset, främst från marken som naturligt innehåller mer eller mindre mängder radon. Radon kan även komma från byggmaterial, framförallt blå lättbetong ”blåbetong” eller från vatten. Byggnader där människor är längre tid än tillfälligt ska ha en radongashalt som inte överstiger 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

 • Hur vet jag om min bostad innehåller radon?

  Att mäta är det enda sättet att få reda på om din bostad innehåller radon. Om du vet att ditt hus har eller har haft förhöjd radonhalt bör du mäta vart femte år.

 • Hur länge ska jag mäta radon?

  Långtidsmätning (ger årsmedelvärde, godkänd av myndigheter) skall pågå minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april). Korttidsmätning (endast rådgivande mätning, ej godkänd av myndigheter) ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden).

 • Jag har för höga radonvärden i inomhusluften i mitt hus. Vad ska jag göra?

  Ni ska börja med att göra en radonbesiktning där ni får förslag på lämpliga åtgärder. Fyll i kontaktformuläret för att kontakta oss om besiktning.

 • Vad kostar det att åtgärda radonproblemet i mitt hus?

  Det beror på hur höga radonhalter som uppmätts och vari problemet består. Bäst är att börja med en radonbesiktning där förslag lämnas på lämpliga åtgärder.

Ta kontakt med oss her

Døgnvakt 815 55 555
+47 903 63 725