heroImage

Våre tjenester

For private

Våre tjenester

For industri og eiendom

SLIK GJØR VI DET

VI TAR OSS AV HELE JOBBEN

RECOVER NORGE HAR EN

RECOVER NORGE HAR EN

BÆREKRAFTSTRATEGI

Recover støtter FN’s bærekraftmål!

Vi har valgt å sette ekstra fokus på FN's bærekraftsmål nr 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og nr 13 Stoppe klimaendringene.

Les mer
VÅR KOMPETANSE

VÅR KOMPETANSE

45 ÅRS ERFARING MED SKADER

For å begrense skadeomfanget og redde verdier etter vann-, brann- og miljøskader er det av stor betydning å komme raskt i gang med utbedringsarbeidet. Gjennom våre 45 år i skadebransjen har vi bygget opp en bred kompetanse og funnet de optimale metodene, utstyret og kjemikalene som skal til for å løse et hvert oppdrag innenfor skadesanering og gjenoppbygging. Vi er markedsledende i bransjen, og utvikler kontinuerlig nye metoder, teknologi og kjemikalier for raskere og bedre løsninger for deg som kunde.

Les mer
VÅRT PRODUKT

VÅRT PRODUKT

TILBAKE TIL HVERDAGEN. SÅ FORT SOM MULIG.

Recover Nordic er totalleverandør innen sanering og gjenoppbygging etter brann-, vann-, miljø- og industriskader samt skip- og offshore-oppdrag. Vi har også egne håndverksavdelinger med tømrere og malere som tar rene håndverksoppdrag. Recover Nordic står klar 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Med over 1100 ansatte fordelt på nærmere 60 avdelinger spredd over hele Norge er vi alltid nærmest deg.

Vi har meget hurtig responstid fra vi har mottatt melding om en skade, til vi er på skadestedet. Vi har en egen landsdekkende storskade-enhet som står klar til å bistå ved større, eller spesielle hendelser, enten det er privatskade, industri, eller offshore-relaterte hendelser.

MULIGHETER

MULIGHETER

VI SER MULIGHETENE HJEMME HOS DEG

Det er unektelig dramatisk når flomvannet trenger inn i boligen, når vannrør sprekker eller oppvaskmaskinen lekker, når kaffetrakteren smelter eller laderen til mobilen tar fyr, og huset blir ubeboelig. Når skaden har skjedd vil forsikringsselskapet dekke kostnadene med å sette boligen tilbake til sin opprinnelige stand.

Vi kan samtidig hjelpe deg med endringer i boligen som du kanskje har vurdert å gjøre, men ikke kommet i gang med. Dette kan for eksempel være å oppgradere gulvet fra laminat til parkett, flytte en vegg, bytte ut kjøkkenet eller pusse opp badet. Våre håndverkere ser mulighetene hjemme hos deg, og vil hjelpe deg å velge best mulige løsninger for eventuelle forandringer.

Kostnader utover det forsikringsselskapet dekker for å rette skaden må du som forsikringstaker betale selv.

RECOVER SATSER PÅ

RECOVER SATSER PÅ

KVALITET OG HMS I ALLE LEDD

ISO-Sertifisert

Recover AS er ISO-sertifisert innen NS-EN ISO 9001:2015 (Ledelsessystemer for kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (Ledelsessystemer for miljø) og NS-ISO 45001:2018 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø).

Miljøpolicy og Kvalitetspolicy (utdrag)

Våre kunder skal føle seg trygge på kvaliteten av vårt arbeid og at tjenestene vi leverer er de beste på markedet.

Recover skal fremstå som en miljøbevisst bedrift som ønsker å ivareta sitt ytre miljø på en best mulig måte og bidra til bærekraftig utvikling.

Recover skal drive en bærekraftig virksomhet basert på ansatte, fellesskap og miljø. Recover skal arbeide kontinuerlig for å forbedre alle vesentlige miljøaspekter.

Recover leverer tjenester i ditt nærmiljø. Våre avdelinger tar sitt lokale ansvar gjennom -og levere høy kvalitet i sine tjenester for ytre miljø, HMS og med en høy kompetanse.

Les mer

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.

RING OSS 24/7
Ring oss Ring oss

Referanseprosjekt

Renovering av innbo og løsøre

Referanseprosjekt

Gyngestol som sto lagret i kjeller etter flytting. Varmtvannsbereder sprang lekk og sprutet varmtvann i rommet over noe tid. Gyngestolen var utsatt for et kraftig muggangrep, men hadde veldig stor affeksjonsverdi for skadelidte, så vi bestemte oss for å gjøre et forsøk på sanering. Stolen ble tatt inn på lager, satt etappevis i tørrere miljø, rengjort tørt og vått, kjemi- og ozonbehandle og gjennomgått en omfattende etterbehandling. Stolen er i dag 100% original til tross for de omfattende skadene. Kunden er veldig fornøyd!

Referanseprosjekt

Kamferkiste - utsatt for brann med høy temperatur og mye slokkevann. Fremsto som kondemnabel men hadde stor affeksjonsverdi for skadelidte (var nyrestaurert rett før skaden skjedde). Kista ble tatt inn på lager, rengjort og luktbehandlet og etterbehandlet. Veldig fornøyd kunde i ettertid.car

Referanseprosjekt

Carpati eikeskap tilhørende stor seksjon som sto midlertidig lagret i kjeller etter flytting. Varmtvannsbereder sprang lekk og sprutet varmtvann i rommet over noe tid. Hele møblet var mugnet, og dørene hadde slått seg. Skapet ble tatt inn på lager, gjennomgått en tørkeprossess, muggsanert, dørene ble rettet opp, og møbelet ble tilslutt oljet og polert. Veldig fornøyd kunde her også.n

Referanseprosjekt

Nattbord sto i et utleiehus, og utsatt for uforsiktig bruk. Alkoholholdige drikker samt vann fra åpent vindu gjorde det svært skjoldete og misfarget. Bordet ble rengjort på skadestedet, og behandet med kjemi og etterbehandlet med oljeprodukter. Utleieren er svært fornøyd med resultatet.du

Referanseprosjekt

Dukken lå i en barnevogn og ble utsatt for brann med høy temperatur og fet oljeholdig sot. Dukken er antikk og hadde stor affeksjonsverdi for skadelidte. Dukken ble tatt inn på lager, rengjort og luktbehandlet og etterbehandlet med voksblanding. Veldig fornøyd kunde i ettertid.

Referanseprosjekt

Kakespaden var en liten del av en stor assortert sølvsamling hvor hele samlingen var tilsvarende skadet. Sølvet befant seg i et hus som hadde så omfattende brannskader at det ble kondemnert. Sølvet ble tatt inn på lager, og rengjort med utvalgte såper og kjemikalier. Pusset i flere etapper, og pakket ned og overlevert til fornøyd kunde.

Andre lurer på

Vanlige spørsmål

 • Kan Recover gjøre ekstraarbeid når dere først er i gang, slik som oppussing?

  Vi hjelper ofte til med oppussing når vi er i gang med riving og gjennoppbygging. Dette dekkes naturlig nok ikke av forsikringen, men det kan være økonomisk gunstig for deg å gjøre det samtidig som gjenoppbyggingen, hvis du allikevel vurderer å pusse opp. I Recover har vi dyktige og erfarne tømrere, og du kan være trygg på at vi gjør en god jobb

 • Kan jeg få kontantoppgjør og gjøre jobben selv?

  Du vil alltid få tilbud om enten et kontantoppgjør eller at Recover håndterer skaden for deg. Tar du kontantoppgjør får du et gitt beløp fra forsikringsselskapet, og påtar deg selv ansvar for å utbedre skaden

 • Hva skjer hvis forsikringen ikke dekker det som må gjøres?

  Hvis ikke skaden din dekkes av din forsikring, kan vi i Recover allikevel bistå deg. Vi vil da gi deg et prisoverslag før vi avtaler videre fremdrift

 • Vi har forskjellige forsikringsselskap på bygnings- og innboforsikringen. Betyr dette at vi får to saneringsselskaper å forholde oss til?

  Når vi i Recover tar kontakt med deg, betyr det at vi er allerede bestilt av ett av selskapene. Når du er i kontakt med det andre selskapet, gir du beskjed om at vi er bestilt. I de fleste tilfeller vil vi få oppdragene fra begge forsikringsselskapene.

 • Hva skjer etter at Recover har vært på befaring?

  Etter første befaring rapporterer vi tilbake til forsikringsselskapet. Så snart de har tatt en erstatningsbeslutning, blir vi kontaktet angående videre fremdrift. I de fleste skadetilfeller kan Recover utføre alt fra riving til tørking og gjenoppbygging.

 • Hvem snakker vi med hvis vi har ytterligere spørsmål angående skadeutbedringen?

  Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående utbedringen, ikke nøl med å spørre en av våre representanter på stedet, eller kontakt oss på telefon eller epost.

 • Hva hvis noe må gjøres med en gang?

  Vi har fullmakt fra de fleste forsikringsselskapene om å utføre nødvendige tiltak for å begrense skaden.

 • Hva gjør jeg hvis jeg trenger noen av tingene mine som dere har tatt med til deres lager?

  Vi er behjelpelig med å hente ut de tingene som du vil trenge mens de er lagret hos oss. Ta kontakt med prosjektlederen som var på befaring hos deg for å avklare dette. Husk allikevel å bare lever inn til lager ting som du klarer deg uten i den perioden vi har anslått at gjenoppbyggingen vil vare.

Ta kontakt med oss her