Røyk- og luktskade

Røyk- og luktskader vil nesten alltid være et problem etter branntilløp og branner. Alt etter hva som har brent og hvor mye som har brent vil problemet med lukt variere. Det kan være fra svak røyklukt som kan fjernes ganske enkelt, til omfattende skade med røykbelegg og sterk lukt som gjør boligen ubeboelig.

HVA GJØR DU

NÅR DU HAR RØYK- OG LUKTSKADE

Steng av til berørte områder

Steng av til berørte områder

Har du røyk/lukt i forbindelse med brann kan du redusere skadeomfanget ved å lukke dører til disse områdene.

Hvis mulig prøv å 
lufte ut røyken

Hvis mulig prøv å
lufte ut røyken

Dette kan gjøres ved å åpne et vindu eller verandadør i det røykfulle området før du lukker døren til skadestedet.

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden, si litt om omfanget. Husk navn, adresse og polisenummer.

Informasjon

Informasjon

Fjerning av røyklukt kan være vanskelig

Røyk oppstår alltid når man har et branntilløp eller brannskade. Alt etter hva som har brent og hvor mye som har brent vil det være varierende hvor vanskelig det er å bli kvitt røyklukten.

Noen ganger kan røyken ganske enkelt luftes ut, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig med en grundig vask, bruk av spesialkjemikaler, bruk av spesialutstyr og i verste fall behov for oppussing av boligen.

Grunnen til at det er vanskelig å fjerne lukt fra enkelte branner er sammensatt, men temperatur, hva som har brent og overflatene i boligen er faktorer som spiller inn. Høy temperatur fører til at små luktpartikler blir presset inn i åpninger og sprekker i materialer og fører til at disse er svært vanskelige å fjerne i ettertid. Samtidig er det enkelte gjenstander/materialer som gir fra seg sterkere lukt når det brenner enn andre materialer. For eksempel er lukt fra brent plast og gummi både tidkrevende og vanskelig å bli kvitt.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.