Sotskade

Sot vil nesten alltid være et problem etter branntilløp og branner. Alt etter hva som har brent og hvor mye som har brent vil mengden sot variere. Noe sot er tørr og kan være lett å fjerne som for eksempel sot fra brann i treverk, mens sot fra en parafinovn inneholder fett og er derfor både vanskeligere og mer tidkrevende å bli kvitt.

HVA GJØR DU

NÅR DU HAR EN SOTSKADE

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden, si litt om omfanget. Husk navn, adresse og polisenummer.

Vurder om du vil 
gjøre en egeninnsats

Vurder om du vil
gjøre en egeninnsats

I samråd med Recover kan du gjøre en egeninnsats for å slippe å betale egenandel på skaden.

Riktig bruk av 
kjemi og utstyr

Riktig bruk av
kjemi og utstyr

Ikke begynn å fjerne sot/vaske før du har snakket med oss om metodevalg og riktig bruk av kjemikaler.

Informasjon

Informasjon

Fjerning av sot

Alt etter hva som har brent og hvor mye som har brent vil det være varierende hvor mye sot det er og hvor vanskelig den er å bli kvitt.

Noen ganger kan soten fjernes med en forholdsvis enkel vask av overflater, mens det andre ganger kan være veldig tidkrevende fordi den inneholder både lukt og fett. I disse tilfellene må det brukes spesialkjemikalier og man må være svært nøye med å få ut sot i sprekker, kriker og kroker for at det ikke skal sitte igjen sot og lukt etter rengjøringen.

I de fleste tilfeller der vi har en middels stor sotskade vil innbo som møbler, tekstiler, klær og løsøre kunne vaskes og renses og bli like bra som før skaden. Før vi vasker og renser klær og møbler tar vi en vurdering på kvalitet og alder for å avgjøre om det lønner seg å gjøre noe med det.

Ikke start med vask på egenhånd før skaden er vurdert av en spesialist. Ved valg av feil kjemi og/eller metode kan du gjøre skaden verre.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.