VANNSKADE

En vannskade i en bolig får ofte store økonomiske konsekvenser fordi overflater og bygningskonstruksjoner som gulv og vegger må fjernes for å få tørket gjenværende fukt i det som ikke skal rives.

Hva gjør du

Ved vannskade

Stopp tilførsel av 
vann hvis mulig

Stopp tilførsel av
vann hvis mulig

Steng/skru igjen stoppekranen til oppvaskmaskin, vaskemaskin eller hovedstoppekran hvis det er mulig, eller ring en rørlegger for hjelp.

Redd innboet 
fra vannet

Redd innboet
fra vannet

Flytt unna møbler og gjenstander som skades av vann. For eksempel kan møbler av treverk sprekke om de står i vann, og elektronikk kan kortslutte og ødelegges.

Tørketiltak og 
varsling

Tørketiltak og
varsling

Begynn å fjerne så mye vann som mulig for å begrense skaden, benytt gjerne mopp, klut eller nal. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og varsle om skaden.

VÅR KOMPETANSE

VÅR KOMPETANSE

40 ÅRS ERFARING MED VANNSKADER

Etter 40 års erfaring med vannskader har vi bygget opp en bred kompetanse innenfor faget, og funnet fram til metoder og tørkeutstyr som medfører at skaden på boligen din blir så liten som mulig. Det er av stor betydning å fjerne frittflytende vann så raskt som mulig for å minimalisere skaden og komme i gang med tørkeprosessen. En del innbo, både møbler og elektronikk, kan reddes selv om det har vært utsatt for en vannskade. Vår lange erfaring i bransjen har lært oss at gjenstander/verdier som ser ødelagt ut ved første øyekast kan reddes ved at vi kommer raskt i gang. Vi har dyktige medarbeidere som for eksempel kan hente ut data fra pc, restaurere møbler og reparere annet innbo.

En vannskade eller fuktskade kan være stressende, men husk at våre medarbeidere har lang erfaring og kan hjelpe deg med det du lurer på. Vi vil også gjøre vårt beste for å tilpasse oss dine behov, og sammen få deg og dine tilbake til hverdagen, så fort som mulig.

VÅRT PRODUKT

VÅRT PRODUKT

TILBAKE TIL HVERDAGEN. SÅ FORT SOM MULIG.

Recover er totalleverandør innen sanering og gjenoppbygging etter brann-, vann-, miljø- og industriskader samt skip- og offshore-oppdrag. Vi har også egne håndverksavdelinger med tømrere og malere som tar rene håndverksoppdrag. Recover står klar 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Med over 650 ansatte fordelt på mer enn 50 avdelinger spredd over hele Norge er vi alltid nærmest deg.

Vi har meget hurtig responstid fra vi har mottatt melding om en skade, til vi er på skadestedet. Vi har en egen landsdekkende storskade-enhet, som står klar til å bistå ved større, eller spesielle hendelser, enten det er privatskade, industri, eller offshore-relaterte hendelser.

Enten det gjelder fukt, råte eller lekkasje ønsker vi i Recover å hjelpe deg. Vi river, tørker og gjenoppbygger etter skaden hos deg, så raskt som mulig.

MULIGHETER

MULIGHETER

VI SER MULIGHETENE HJEMME HOS DEG

Det er unektelig dramatisk når flomvannet trenger inn i boligen din, et vannrør sprekker, en oppvaskmaskin forårsaker vannskade, eller en vannlekkasje oppstår i et rom fullt av viktig utstyr, og gjør hjemmet ubeboelig. Når skaden har skjedd vil forsikringsselskapet dekke kostnadene med å sette boligen tilbake til sin opprinnelige stand.

Vi kan samtidig hjelpe deg med endringer i boligen som du kanskje har vurdert å gjøre, men ikke kommet i gang med. Du kan for eksempel bytte til en annen type parkett, bytte kjøkken eller bytte kledning på vegger. Er det noe du lurer på i en slik prosess, så hjelper vi deg selvfølgelig gjerne med råd og tips.

Kostnader utover det forsikringsselskapet dekker for å rette skaden må du som forsikringstaker betale selv.

RING OSS 24/7
Ring oss Ring oss

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.