Vannlekkasje

En vannlekkasje kan deles inn i to hovedgrupper, enten vann utenfra på grunn av utett bygningsmasse, eller som et resultat av et rørbrudd inne i boligen.

HVA GJØR DU

NÅR DU OPPDAGER EN VANNLEKKASJE

Stopp tilførsel av 
vann hvis mulig

Stopp tilførsel av
vann hvis mulig

Steng/skru igjen stoppekranen til det som lekker hvis det er mulig, eller ring en rørlegger for hjelp.

Prøv å hindre vann 
i å spre seg

Prøv å hindre vann
i å spre seg

Begynn å fjerne så mye vann som mulig for å begrense skaden, benytt gjerne mopp, klut eller nal.

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden. Husk å oppgi polisenummer, navn og adresse

Informasjon

Informasjon

Vann kan gi store skader i boligen din

Ved dårlig vedlikehold av bygninger vil bygningsmassen over tid forfalle og kan medføre at for eksempel beslag løsner, takstein går i stykker, panel sprekker og vinduer blir utette, noe som igjen kan føre til at nedbør/fukt trekker inn i bygningen. Fukt kan gi råteangrep i treverk og svekke bærekonstruksjoner, sette i gang muggvekst som kan føre til helseproblemer eller en kombinasjon av disse to.

Rørbrudd inne i vegger, i gulv eller i konstruksjonen ellers kan ofte være svært omfattende før man oppdager skaden. Slike skader er tidkrevende å fikse fordi gulv og vegger må fjernes, og konstruksjonen må tørkes (som kan ta mange uker) før man kan starte på gjenoppbyggingen. Disse rørbruddene kan komme av slitasje, dårlig rørleggerarbeid eller at vannet fryser fordi vannrørene blir utsatt for ekstrem kulde.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.