17. APRIL 2020

Bjørn Herlofsen går av som konsernsjef

Bjørn Herlofsen har valgt å fratre som konsernsjef etter over fem år i Recover Nordic.


Bjørn tiltrådte som konsernsjef i januar 2015 etter over 20 år i ulike lederroller i ISS. Under Bjørns ledelse har Recover Nordic ekspandert til Sverige og Finland, inntatt markedet for miljøtjenester og gjennomført over 15 oppkjøp. Sammen med en sterk organisk vekst har dette ført til mer enn en dobling av selskapets inntekter.

- Jeg vil takke Bjørn for hans betydelige bidrag til Recover Nordic. Under Bjørns ledelse har Recover Nordic vesentlig styrket sin posisjon i det nordiske markedet for skadebegrensning og miljøtjenester. Selskapet har etablert seg som den foretrukne samarbeidspartneren for forsikringsselskaper i hele Skandinavia. Recover Nordic har strategisk utvidet tjenestetilbudet og befestet markedsledelsen ved å gå foran med å utvikle digitale og bærekraftige forretningsprosesser, sier styreleder i Recover Nordic, Tore Thorstensen.

- Jeg vil takke Recover Nordics ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere for det fruktbare samarbeidet vi har hatt de siste fem årene. Jeg ser frem til å følge selskapets videre suksess med å profesjonalisere skadebegrensnings- og miljøtjenestene i Norden ytterligere, sier Bjørn Herlofsen.

Konsernets finansdirektør, Finn Øistein Nordam, vil fungere som konsernsjef inntil Recover Nordic utnevner en ny Group CEO. Finn Øistein vil gå tilbake til stillingen som Group CFO når en ny konsernsjef er på plass. Finn Øistein Nordam begynte i Recover Nordic som Group CFO i mai 2014. Han har erfaring fra ulike senior økonomi- og lederstillinger i store, nordiske selskaper, som blant andre ABB og Kværner.

Om Recover Nordic

Recover Nordic er markedsleder i Norden innen skadebegrensning og miljøtjenester og leverer tjenester til forsikringsselskaper, næringsliv og forbrukere. Etter at Recover Nordic ble etablert som en frittstående virksomhet for seks år siden, har selskapet tredoblet inntektene. Recover er en nordisk aktør med nasjonal dekning i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Recover har mer enn 2.100 ansatte fordelt på 104 avdelinger over hele Norden.

For spørsmål, kontakt Finn Øistein Nordam på fon@recover.no