Vi tilbyr

Vi tilbyr

Klorideanalyse

Når det brenner i materialer som inneholder klor (CL) i en eller annen forbindelse, som f.eks. PVC-plast, vil klor-ioner (klorid) kunne frigjøres og legge seg på flater sammen med sot. Klorider vil sammen med fuktighet danne saltsyre som er skadelig for teknisk utstyr som maskiner, el-skap og elektronikk. Klorider vil kunne gi korrosjon på de fleste metalloverflater.

For å finne ut om det er utviklet klorider etter en brann, og eventuelt hvor mye, har vi spesialutstyr for målinger. Våre teknikere og ingeniører har lang erfaring i å forebygge og redusere eventuelle skadevirkninger. Det er svært viktig å komme så raskt som mulig i gang med denne prosessen, og vi snakker om timer, ikke dager, før skader kan oppstå, avhengig av mengde klorider og luftfuktighet.

Ta kontakt med oss her