Slamsuging

Vi utfører slamsuging både gjennom faste avtaler og på løpende oppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere.

Tjenesten bookes direkte hos våre selskaper.

Brdr. Grønnerud, TT-Teknikk og Aktiv Tankrens er en del av Recover.

Hva er slamsuging?

Slamsuging er en felles betegnelse for tømming av kummer, tanker, sandfang og sluk eller rister. Vi har flere spesialbiler som kombinerer behov for spyling og oppsuging av væske og masser som må deponeres på godkjente mottak. Vi tar oss også av deponering av masser og nødvendig rapportering til kommunen.

Slik foregår slamsuging

Avløp samler naturlig nok opp mye rart over tid, og kanskje spesielt i situasjoner hvor avløp har kort eller dårlig fall. Ved slamsuging, så utfører vi en skånsom rens så du ikke trenger å bekymre deg for ødeleggelser. Spesialbiler med enorm sugekraft ankommer stedet for oppdraget, og litt avhengig av type jobb som skal utføres så brukes litt ulikt utstyr. Det er ulike pumper, dyser og diverse vanntanker som differensierer de ulike biler fra hverandre. Kraften i sugebilene er såpass stor at det er sjelden utfordringer knyttet til å komme til. Deretter suges rett og slett slammet inn i en slamtank i bilen, og vi håndterer avfallet videre og på en korrekt måte.

Dette er fordelen

Ved jevnlig service og vedlikehold, så elimineres risikoen for oversvømmelser, eller en kum som renner over, eller en full septiktank. Som med det meste annet, så forlenges eksempelvis en tanks levetid med godt vedlikehold. I tillegg sørger vi for korrekt deponering og du kan være sikker på at avfallet blir håndtert på en miljøvennlig måte.

Hva kan skje om problemet ikke løses?

Som med alt annet som trenger vedlikehold, så kan problemene bygge seg større og større, og eksempelvis kan en overfylt kum skape total oversvømmelse i et område dersom servicen har uteblitt. Eller om en septiktank er full, og ikke blir tømt, så kan en jo se for seg hvor ille det kan gå.

Økonomisk sett er det rimeligere å ha godt vedlikehold enn å ta problemene når de har vokst seg store.

Brdr. Grønnerud, TT-Teknikk og Aktiv Tankrens er en del av Recover

Brdr. Grønnerud har tilholdssted i Gjøvik, og vært i septikrenovasjonsbransjen siden 1950. Vi har stor kompetanse innen VA-kontroll og avløpsproblematikk, fra en start med enkle slamsugere til i dag som vi disponerer det siste og nyeste for tjenester og service. Les mer på gronnerud.no

TT-Teknikk har siden starten i 1986 har vi blitt en av landets ledende totalleverandører av tjenester innen vann og avløp. Vi kan alt om kontroll og utbedring og vi har også en av de mest komplette utstyrsparkene innen feillokalisering og utbedring av vann- og avløpsrør. Les mer på tt-teknikk.no

Aktiv Tankrens er gjennom 30 år blitt en av de ledende spesialister på rengjøring og tilstandskontroll på oljetanker.
Vi utfører oppdrag både for private og bedriftskunder, fra oppgradering/rens av små oljetanker i bakken, større overgrunnstanker. Vi graver opp og sanerer oljetanker, samt levering av disse til destruksjon eller oppgradering av disse til biofyringsolje. Les mer på aktivtankrens.no

Ta kontakt med oss her