Pipebrann

Pipebrann oppstår ved at belegg i piperøret tar fyr og brann sprer seg opp gjennom pipa. Som regel vil ikke dette medføre store skader i boligen, men det kan medføre noe sot og en del lukt. Ved stor varmeutvikling kan i verste fall piperøret skades og må byttes, eller at varme sprer seg og treverk som ligger inntil pipa kan ta fyr.

HVA GJØR DU

NÅR DU HAR HATT EN PIPEBRANN

Unngå å spre røyk/lukt 
til uberørte områder

Unngå å spre røyk/lukt
til uberørte områder

Røyk og lukt sprer seg lett og jo raskere du får lukket dører til uberørte områder jo mindre blir skaden.

Luft ut røyk/lukt 
i berørt rom

Luft ut røyk/lukt
i berørt rom

Luft med gjennomtrekk flere ganger. Hvis lukten ikke gir seg ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden, si litt om omfanget. Husk navn, adresse og polisenummer.

Informasjon

Informasjon

Årsak til pipebrann

Grunnen til at det blir belegg i piperøret er ved som brenner ufullstendig. Dette på grunn av for lite lufttilførsel under forbrenningen eller når veden ikke er ordentlig tørr. Det å strupe ned tilførsel av luft/stenge ventil nesten fullstendig fører til at det ikke kommer nok oksygen til i forbrenningsprosessen. Det igjen vil medføre at veden gir fra seg tjære og partikler som blir liggende inne i piperøret. Over tid vil det bli så mye tjære/partikler i røret at dette utgjør en brannrisiko. Når man så fyrer normalt i ovnen med full trekk og får skikkelig varme i piperøret kan dette belegget ta fyr. Det er derfor viktig å fyre med god trekk så man får en fullstendig forbrenning av veden og ikke risikerer at dette belegget begynner å brenne. Ved en mindre pipebrann er konsekvensene ikke så store, som regel kun litt røyk/lukt, men hvis piperøret skades kan konsekvensene også bli at det tar fyr i treverk og man får en mye større brannskade.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.