VI KAN FJERNING AV

VI KAN FJERNING AV

SKADEDYR

Mus, rotter og insekter, sammen med enkelte andre dyr/fugler, kan i noen tilfeller gjøre stor skade på en boligmasse.

Når det gjelder mus og rotter er det vanligvis luktproblemer i forbindelse med døde dyr, urin/avføring og matrester som er den verste plagen.

De også kan være en smittekilde til sykdommer og gnage på elektriske ledninger, noe som igjen kan forårsake kortslutninger.

I spesielle tilfeller kan det også lages så mye ganger i isolasjonen at byggets isolasjonsevne svekkes.

Når det gjelder insekter er det «spising» av treverk og ganger i treverket som er problemet, dette kan i verste tilfelle svekke treverks bæreevne og redusere byggets stabilitet.

Vi i Recover har lang erfaring med å lokalisere luktkilder, åpne konstruksjon, behandle infiserte områder og tilbakestille bygningen.

Vi har også et samarbeid med Nokas Skadedyrkontroll som bistår oss i spesielle tilfeller hvis vi skulle ha behov for det.

Ta kontakt med oss her