SPESIALTJENESTER TIL

SPESIALTJENESTER TIL

SKIP OG OFFSHORE

Kontaktpersoner hos Recover:

 • Knut Oddvar Nerheim,
  Leder teknisk industriteam, kon@recover.no / 901 33 364

 • Keld Guldbæk, Storskadeansvarlig, kgu@recover.no / 952 58 295

Recover har lang erfaring med skip og offshoreoppdrag i inn- og utland.

Rask respons:

Ved brannskader er det viktig å raskest mulig foreta kloridmålinger og iverksette skadebegrensende tiltak når dette viser seg nødvendig.

Korrosjonshindrende tiltak som avfukting og/eller preservering med olje er vanlig tiltak i en slik situasjon.

Rask og effektiv behandling av elektronisk utstyr, elektroinstallasjoner og maskineri ved brannskader eller vannskader/fludding redder store verdier.

Vårt team med erfarne teknikere, ingeniører og skadesanerere sørger for å minimere skadeomfang, redusere driftsavbrudd og kostnader.


Våre tjenester:

 • Rådgivning og førstehjelp
 • Kloridmålinger
 • Skadevurdering og rapportering
 • Prosjektledelse
 • Spyling og rengjøring
 • Avfuktning og tørking
 • Teknisk renovering
 • Tørrisblåsing
 • Luktfjerning

Quick response:

In case of fire damage is it important to perform chloride measurements as quickly as possible and carry out first aid action when necessary.

Anti-corrosive measures such as dehumidification and / or preserving with oil are common action in such a situation.

Rapid and efficient processing of electronic equipment, electrical installations and machinery in case of fire damage or water damage / fludding saves values.

Our team of experienced technicians, engineers and workers ensures minimizing of damage, reduce operating disruption and costs.


Our services:

 • Advice and first aid
 • Chloride measurements
 • Damage assessment and reporting
 • Project management
 • Flushing and cleaning
 • Dehumidification and drying
 • Technical renovation
 • Dry-ice cleaning
 • Odor control

Ta kontakt med oss her