Vi tilbyr alle typer tjenester innen

Vi tilbyr alle typer tjenester innen

Fjerning av Slam- og kloakk

Recover tilbyr tjenster innenfor konseptet fjerning av kloakk og slam.

Ved uønskede hendelser som tilbakeslag av kloakk eller oversvømmelser, tilbyr vi også vask og desinfisering av forurenset område.

Etter desinfisering kan vi ta målinger for friskmelding ved behov.

Ta kontakt med oss her