Lekkasje fra oppvaskmaskin

Lekkasje fra oppvaskmaskiner er en vanlig årsak til vannskader på kjøkken,
noe som også kan få konsekvenser for resten av boligen.

HVA GJØR DU

NÅR DU HAR LEKKASJE FRA OPPVASKMASKINEN

Stopp tilførsel av 
vann hvis mulig

Stopp tilførsel av
vann hvis mulig

Steng stoppekranen til oppvaskmaskinen eller hovedstoppekranen, eller ring en rørlegger for hjelp.

Prøv å hindre vann 
i å spre seg

Prøv å hindre vann
i å spre seg

Begynn å fjerne så mye vann som mulig for å begrense skaden, benytt gjerne mopp, klut eller nal.

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden. Husk å oppgi polisenummer, navn og adresse.

Informasjon

Informasjon

Årsaker til lekkasje fra oppvaskmaskin

Når en oppvaskmaskin lekker kan det være fordi filteret er tett på grunn av dårlig rengjøring. Vannet blir dermed stående i maskinen og kan lekke ut på gulvet hvis pakningene ikke tetter. Dette forårsaker vanligvis en liten vannskade begrenset til området rundt oppvaskmaskinen.

En annen årsak til skade fra oppvaskmaskin er at slangen som tømmer vannet hopper ut av spor og vannet tømmes utover kjøkkenet.

En tredje årsak til skade fra oppvaskmaskin er brudd på vannrøret til maskinen. Dette medfører som regel en større skade enn de to ovennevnte fordi det renner ut mye mer vann på kort tid.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.