VI KAN HJELPE MED

VI KAN HJELPE MED

SANERING OG TEKNISK RENOVERING INNENFOR SKIP & OFFSHORE

Vi har en teknisk avdeling som arbeider med sanering og teknisk renovering innenfor skip & offshore.

Våre hovedområder er opprydding og reparasjoner etter brannskader og vannlekkasjer. I den forbindelse rengjør og reparerer vi elektronikk, elektro og maskiner.

Vårt team kan være raskt på skadestedet for en vurdering av skadeomfanget, utføre førstehjelp og preservering. Dette for å begrense eventuelle følgeskader, redusere kostnader og minimere driftsstans.

Teamet består av dyktige prosjektledere, teknikere og ingeniører som utfører prosjekter i inn- og utland på kort varsel.


Våre tjenester:

  • Kloridemålinger, skadevurdering og rapportering
  • Førstehjelp ved brann/klorider og oversvømmelse
  • Teknisk renovering
  • Rens av el-tavler/skap
  • Fjerning av sot og lukt
  • Høytrykksvask
  • Is-/sandblåsing