VI TILBYR

VI TILBYR

EIENDOMSTJENESTER

Som eiedomsbesitter er det viktig å sørge for at eiendomsmassen vedlikeholdes og sjekkes jevnlig både innvendig og utvendig.

Recover er landsdekkende og kan tilby både typiske vedlikeholdstjenester som ventilasjonsrens og fasadevask, og håndverkstjenester som bytte av vinduer, utskiftning av dører, omlegging av tak og bytting av kledning, samt at vi kan fjerne asbest og grafitti.

Vi kan ta oss av reparasjoner og oppdrag som:

 • Fuktmålinger / utbedring av fuktskader
 • Prøvetaking av innemiljø
 • Ventilasjonsrens
 • Ominnreding av forretningslokaler
 • Utskifting av dører og vinduer
 • Legge nye gulv
 • Omlegging av tak
 • Bytte kledning
 • Maling inn- og utvending
 • Asbestsanering
 • Graffitifjerning
 • Høytrykksspyling av uteområdet
 • Fasadevask
 • Innvendig vask / høytrykksspyling
 • Sjekk av brannvarslingsanlegg
 • Kontroll av elektrisk anlegg
 • Skadedyrsbekjempelse
 • Lagringstjenester

Ta kontakt med oss her