Tilbakeslag i sluk

Sluk er til for at vannet skal renne unna i våtrom, men ved overbelastning
av avløpssystemet kan vannet også komme opp denne veien.

HVA GJØR DU

NÅR DET KOMMER VANN OPP AV SLUKET

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden. Husk å oppgi polisenummer, navn og adresse.

Merk deg at kloakk kan 
inneholde smittestoffer

Merk deg at kloakk kan
inneholde smittestoffer

Disse kan for eksempel føre til kvalme, oppkast, influensalignende symptomer og andre sykdommer.

La profesjonelle 
utføre jobben

La profesjonelle
utføre jobben

Vask og desinfisering bør utføres av personell som har tilgang til egnede kjemikalier og verneutstyr.

Informasjon

Informasjon

Årsaker til tilbakeslag i sluk

Når vann eller kloakk kommer opp av sluket kan dette være et resultat av et rørbrudd i kloakksystemet eller store nedbørsmengder.

Dersom avløpsrøret er ødelagt eller tett, kan det føre til at vannet ikke får passere og i stedet kommer opp av sluket. Ved store nedbørsmengder der kloakksystemet ikke klarer å holde unna vannet, vil det i stedet velge minste motstands vei, og komme opp gjennom sluket.

Vær oppmerksom på at dette vannet har passert gjennom kloakksystemet, og kan derfor inneholde bakterier og smittestoffer som man ikke bør være i direkte kontakt med. Skal man flytte unna gjenstander som har vært i kontakt med slikt vann bør man bruke gummihansker.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.