Vi tilbyr

Vi tilbyr

Ventilasjonsrens

Med dagens krav til tette bygg og minimalt av energitap gjennom bygningsmassen, blir det stor belastning på ventilasjonsanleggene.

De skal fungere optimalt døgnet rundt for å sikre god kvalitet på inneluften og innemiljøet. I den forbindelse er vedlikehold som bytte av filter og sjekk av ventilasjonsrør med jevne mellomrom ikke bare en nødvendighet, men lovpålagt.

Over tid vil det samle seg støv/forurensing i ventilasjonsrørene, noe som vil redusere effekten av anlegget, og dermed også kvaliteten på luftmassene som sirkulerer. Dette skaper et dårligere innemiljø og forhøyet energiforbruk.

Vi i Recover har profesjonelt utstyr til å rense kanaler, og personell med lang erfaring til å løse den type oppdrag.

- Bildene til venstre viser før og etter ventilasjonsrens i en 3 år gammel barnehage.

Ta kontakt med oss her