Elektriske anlegget

Elektriske anlegg, som andre bestanddeler i en bolig, må vedlikeholdes og oppgraderes. Gamle og/eller slitte anlegg, eller anlegg med feil kan kortslutte og medføre skader i form av brann, lukt, sot og røyk.

HVA GJØR DU

ETTER BRANN I DET ELEKTRISKE ANLEGGET

Unngå å spre røyk/lukt 
til uberørte områder

Unngå å spre røyk/lukt
til uberørte områder

Røyklukt sprer seg lett og jo raskere du får lukket dører til uberørte områder jo mindre blir skaden. Luft hvis mulig.

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden, si litt om omfanget. Husk navn, adresse og polisenummer.

La profesjonelle 
vurdere jobben

La profesjonelle
vurdere jobben

Elektriker og Recover må i samråd vurdere hva som skal gjøres og hvilke tiltak som må iverksettes.

Informasjon

Informasjon

Årsaker og konsekvenser

Eldre elektriske anlegg kan kortslutte fordi ledningene blir sprø og mister isolasjonen, noe som igjen fører til en kortslutning som kan føre til brann. I tillegg til gamle anlegg kan også nyere nett overbelastes ved at man legger ut mange skjøteledninger og således henter ut mer strøm av en kurs enn den er beregnet for. Over tid kan denne overbelastningen føre til kortslutning og brann.
Noen «hobbyelektrikere» kobler også opp deler av sine elektriske anlegg selv, med fare for at det oppstår feil.

Konsekvensene av brann i elektriske anlegg kan være alt fra en liten luktskade til totalskade av bolig. Det vanligste er en liten brann som medfører sot og lukt i et begrenset område. Dette kan for eksempel være kortslutning i downlights på kjøkken eller bad. Hvor stor skaden blir avhenger av hvor raskt man oppdager kortslutningen og rekker å gjøre noe med årsaken.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.