Konvertering til biofyringsolje

Biofyringsolje er et fornybart produkt som består av organisk materiale. Bioolje inneholder store mengder energi, og er et fornybart produkt som gir små klimagassutslipp.

Tjenesten bookes direkte hos selskapet vårt

Aktiv Tankrens er en del av Recover.

Biofyringsolje er et fornybart produkt

I 2012 ba stortinget regjeringen innføre et forbud mot fyring med fossil olje. Miljødepartementet har derfor utarbeidet et forslag til ny forskrift som innebærer at fyring med fossil olje og parafin til oppvarming i private boliger, og som grunnlast eller hovedkilde i yrkesbygg blir forbudt fra 1. januar 2020.

Det vil fortsatt være mulig å fyre med bioolje. Bioolje er et fornybart produkt som består av organisk materiale.

Vi har spesialisert seg på å konvertere selve oljetanken til bioolje. Om eksisterende oljetank ikke er godkjent for bioolje, påtar vi oss også oppgraving og destruering av denne. Bioolje er også mer følsom for temperaturer så isolering av rør er også noe vi kan gjøre.

I tillegg kan det være nødvendig å bytte brenneren i fyringsovnen til en brenner beregner for bioolje.

Man kan søke om økonomisk støtte fra Enova for å konvertere til en mer miljøvennlig olje, og det kan være verdt å undersøke hvilke økonomiske ordninger som er tilgjengelig i den enkelte komune.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Aktiv Tankrens er en del av Recover

Aktiv Tankrens er gjennom 30 år blitt en av de ledende spesialister på rengjøring og tilstandskontroll på oljetanker. Vi utfører oppdrag både for private og bedriftskunder, fra oppgradering/rens av små oljetanker i bakken, større overgrunnstanker. Vi graver opp og sanerer oljetanker, samt levering av disse til destruksjon eller oppgradering av disse til biofyringsolje. Les mer på aktivtankrens.no