Innsamling av farlig avfall

Farlig avfall har egenskaper som gjør det farlig for mennesker og/eller miljøet.

Det betyr ikke alltid at det representerer en øyeblikkelig fare, men at dette kan hentes etter avtale og på et profesjonell måte. Vi har gode rutiner på hvordan farlig avfall skal deponeres.

Tjenesten bookes direkte hos våre selskaper.

Brdr. Grønnerud og Aktiv Tankrens er en del av Recover.

Alle våre biler og sjåfører har full ADR.

Noe av det vi hånterer:

  • Bensin og diesel
  • Oljer
  • Forurenset masse/jord
  • Tønner og IBC kontainere
  • Drivmiddel og forurenset vann
  • Pumpestasjoner
  • Parafin og kjemikaljer

Brdr. Grønnerud og Aktiv Tankrens er en del av Recover

Brdr. Grønnerud har tilholdssted i Gjøvik, og vært i septikrenovasjonsbransjen siden 1950. Vi har stor kompetanse innen VA-kontroll og avløpsproblematikk, fra en start med enkle slamsugere til i dag som vi disponerer det siste og nyeste for tjenester og service. Les mer på gronnerud.no

Aktiv Tankrens er gjennom 30 år blitt en av de ledende spesialister på rengjøring og tilstandskontroll på oljetanker. Vi utfører oppdrag både for private og bedriftskunder, fra oppgradering/rens av små oljetanker i bakken, større overgrunnstanker. Vi graver opp og sanerer oljetanker, samt levering av disse til destruksjon eller oppgradering av disse til biofyringsolje. Les mer på aktivtankrens.no