VI TILBYR

VI TILBYR

FASADEVASK

Å fjerne forurensning som skitt fra nedbør/nedfall og andre ting som sitter fast på en overflate bør gjøres jevnlig som en del av bygningens vedlikehold.

Det finnes forskjellige metoder for slikt renhold, den mest brukte er bruk av spesialkjemikaler og høytrykksvasker. Det kan også være aktuelt å bruke sandblåsing, kalkblåsing eller isblåsing. Vi i Recover har lang erfaring med bruk av alle disse metodene.

Vinterstid kan bruk av vann være uaktuelt og en av de andre metodene må brukes.

Det må videre tas hensyn til miljø og omgivelsene når metode velges fordi hver metode påvirker omgivelsene i større eller mindre grad.

Ta kontakt med oss her