Vi kan hjelpe med

Vi kan hjelpe med

Sanering og teknisk renovering innenfor industri og næring

Vi er Norges største leverandør av tjenester til forsikring når det gjelder opprydding og reparasjon etter brannskader, vannskader, flom og oversvømmelse. Vi reparerer elektronikk, elektro og maskiner i forbindelse med denne type skader.

Vi har en teknisk avdeling som uavhengig av forsikring arbeider med vedlikehold og teknisk renovering innenfor industri og næring,

Vi er landsdekkende, har avdelinger spredt over hele landet, og er vant til å rykke ut på kort varsel i forbindelse med akutt-oppdrag.

Recover har dyktige prosjektledere, teknikere og ingeniører. De kan foreta befaringer og leverer tilstandsrapporter, og tilbyr vedlikehold og utbedringer ved behov.

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Befaring med rapport
  • Kloridemålinger
  • Teknisk renovering, maskinoverhaling og rustfjerning
  • Rengjøring av maskiner, utstyr og kjøretøy
  • Vedlikehold av el-installasjoner og maskiner
  • Overhaling av maskiner, utstyr og kjøretøy
  • Overføring og rekonstruksjon av data/lagringsmedia

Ta kontakt med oss her