Flomskade

Flomskade oppstår ofte når det regner mye og naturen
ikke klarer å håndtere mengden vann som kommer.

HVA GJØR DU

NÅR DU OPPLEVER EN FLOMSKADE

Flytt unna innbo 
og løsøre

Flytt unna innbo
og løsøre

Rydd unna møbler og gjenstander som skades av vann, for eksempel møbler av tre, samt data, tv og stereoanlegg.

Husk at kloakk kan 
inneholde smittestoffer

Husk at kloakk kan
inneholde smittestoffer

Kommer flomvannet via kloakksystemet kan det inneholde smittestoffer som kan gjøre deg syk.

Varsle kommune og forsikringsselskap

Varsle kommune og forsikringsselskap

Hvis kommunen har kapasitet sender de brannvesen eller andre som pumper vann ut av bygningen.

Informasjon

Informasjon

Årsak til flomskade

De siste 20 årene har vi sett en økning i antall flomskader relatert til økt nedbør til alle årstider. Dette kommer av klimaforandringene som gir oss i Norge et mildere og våtere klima. Vi ser at antallet av disse skadene øker, at hele boligområder blir stående under vann. De økonomiske konsekvensene for samfunnet er store og belastningen med skaden er krevende for den enkelte.

Flomvann kan trenge inn i boligen på forskjellige måter. Vannet kan komme inn via sluk fordi kloakksystemet og avløpsrør ikke klarer å håndtere mengden vann. Vannet vil da ta letteste vei og dette kan være opp av et sluk. I tillegg kan vann trenge inn i bygning via dårlig drenering, døråpninger eller ventiler som ligger lavt i terrenget.

I tillegg til at flomvann/overflatevann kan gjøre stor skade på boligen, kommer også ulempene med at slikt vann kan inneholde bakterier og smittestoffer som man bør unngå å være i direkte kontakt med.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.