Oljeutskillere

Vi utfører og tømmer oljetanker for sanering – rens og godkjenning av oljetanker – avgassing med sertifikat, oljeutskillere, innsamling av farlig avfall og ADR transport til godkjente mottak.

Tjenesten bookes direkte hos våre selskaper.

Brdr. Grønnerud og Aktiv Tankrens er en del av Recover.

Rens og godkjenning av oljetanker

Vi utfører oppdrag i både store overgrunnstanker samt små private oljefyringstanker.

I alle oljetanker akkumuleres det urenheter som over tid kan tette rør og pumpeanlegg. Vi benytter oss av ulike teknikker ut fra oppdragets natur. Vi innehar selvfølgelig alle aksepteringer fra Klima og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I tillegg har vi en samarbeids avtale med Norsas for innsamling av spesialavfall.

Tømming, rens, avgassing og tilstandsrapport.

Vi renser og vasker ut alle rester av olje og andre produkter som befinner seg inne i tanken. Vi tar prøver av tankens innside og godkjenner tanker ut fra tilstand, alder og plassering.

Vi benytter bla. ultralyd for å måle vegg tykkelse på tanker i stål. Urenheter i en tankbunn vil i de fleste tilfeller kunne skape problemer for den som eier tanken. Slam, partikler, rust og fremmedlegemer vil kunne tette rør og filter samt at brennere kan stoppe opp. I større tanker kan urenhetene bli distribuert videre til andre anlegg. Vi har derfor spesialisert oss på rengjøring av tanker.

Sanering og oppgraving av oljetanker

Vi både oppgraderer, fjerner og sanerer private oljetanker. Vi utfører avgassing, rens, godkjenning samt vedlikehold på oljetanker både innomhus og nedgravd.

Vi påtar oss også en komplett fjerning av fyringsanlegg med alle rør, dagtanker, fyrkjeler og tanker.

Vi renser også større overgrunnstanker for våre kunder.

Brdr. Grønnerud og Aktiv Tankrens er en del av Recover

Brdr. Grønnerud har tilholdssted i Gjøvik, og vært i septikrenovasjonsbransjen siden 1950. Vi har stor kompetanse innen VA-kontroll og avløpsproblematikk, fra en start med enkle slamsugere til i dag som vi disponerer det siste og nyeste for tjenester og service. Les mer på gronnerud.no

Aktiv Tankrens er gjennom 30 år blitt en av de ledende spesialister på rengjøring og tilstandskontroll på oljetanker. Vi utfører oppdrag både for private og bedriftskunder, fra oppgradering/rens av små oljetanker i bakken, større overgrunnstanker. Vi graver opp og sanerer oljetanker, samt levering av disse til destruksjon eller oppgradering av disse til biofyringsolje. Les mer på aktivtankrens.no