Brannskade

Har du hatt en brannskade, stor eller liten, er ofte problemene i etterkant sot og lukt. Om skaden kommer av kortslutning i elektriske apparater, gjenglemt stearinlys, gnist fra peis, pipebrann, sigarettglo, gjenglemt mat i kjele på komfyr eller i stekeovn, eller andre årsaker er problemene de samme.

HVA GJØR DU

ETTER BRANNSKADE

Kontakt ditt 
forsikringsselskapet

Kontakt ditt
forsikringsselskapet

Opplys om boligen er beboelig eller ikke. Hvis boligen er beboelig lukk igjen dører til brannsted. Om ubeboelig, ta med deg nøkler, smykker, pass og penger.

Få en oversikt 
over skaden

Få en oversikt
over skaden

Noter ned alder og pris på gjenstander som er skadet/ødelagt av brannskaden. Tenk over hva som kan kastes eller som du vil bli kvitt av det som er berørt av skaden.a

Tenk over om du vil 
gjøre noen endringer

Tenk over om du vil
gjøre noen endringer

Vi tar gjerne en felles befaring med deg for å se på muligheter for forandringer eller oppgraderinger av boligen din etter brannskaden.

VÅR KOMPETANSE

VÅR KOMPETANSE

40 ÅRS ERFARING MED BRANNSKADER

For å begrense skadeomfanget og redde verdier etter en brannskade er det viktig at man bruker riktige metoder, kjemikaler og utstyr så man ikke gjør mer skade på bygg og innbo.

Etter en brannskade kan det se ille ut for skadelidte, med sot og lukt i boligen, men i de aller fleste tilfeller klarer vi å tilbakestille boligen slik den var før skaden. Der skaden krever tiltak utover vask, rens og luktfjerning har vi håndverkere som både maler og eventuelt reparerer boligen.

Når det gjelder innbo med sot og lukt blir det meste av dette i orden med riktig behandling. Klær og andre tekstiler leveres på renseri, møbler og annet innbo vaskes og renses, elektronikk renses hvis det er økonomisk forsvarlig og kunstgjenstander/malerier leveres til spesialister.

Gjennom vår lange erfaring med brannskader har vi spesialisert utstyr, kjemi og metoder så vi i dag er ledende i bransjen når det gjelder å bli kvitt problemene med sot og lukt som oppstår etter en brann.

VÅRT PRODUKT

VÅRT PRODUKT

TILBAKE TIL HVERDAGEN. SÅ FORT SOM MULIG.

Recover er totalleverandør innen sanering og gjenoppbygging etter brann-, vann-, miljø- og industriskader samt skip- og offshore-oppdrag. Vi har også egne håndverksavdelinger med tømrere og malere som tar rene håndverksoppdrag. Recover står klar 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Med over 650 ansatte fordelt på mer enn 50 avdelinger spredd over hele Norge er vi alltid nærmest deg.

Vi har meget hurtig responstid fra vi har mottatt melding om en skade, til vi er på skadestedet. Vi har en egen landsdekkende storskade-enhet, som står klar til å bistå ved større, eller spesielle hendelser, enten det er privatskade, industri, eller offshore-relaterte hendelser.

Om det er røyk, sot eller lukt som er problemet, eller en kombinasjon, så ønsker vi i Recover å hjelpe deg med din brannskade. Vi vasker, renser, fjerner røyklukt, maler og pusser opp etter din skade så raskt som mulig.

MULIGHETER

MULIGHETER

VI SER MULIGHETENE HJEMME HOS DEG

Det er unektelig dramatisk når du har hatt brann i hjemmet, boligen og innboet er skadet, og det er sot og røyklukt i boligen. Når skaden har skjedd vil forsikringsselskapet dekke kostnadene med å sette boligen tilbake til sin opprinnelige stand.

Vi kan samtidig hjelpe deg med endringer i boligen som du kanskje har vurdert å gjøre, men ikke kommet i gang med. Dette kan for eksempel være å oppgradere gulvet fra laminat til parkett, flytte en vegg, bytte ut kjøkkenet eller pusse opp badet. Våre håndverkere ser mulighetene hjemme hos deg, og vil hjelpe deg å velge best mulige løsninger for eventuelle forandringer.

Kostnader utover det forsikringsselskapet dekker for å rette skaden må du som forsikringstaker betale selv.

RING OSS 24/7
Ring oss Ring oss

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.