Informasjonsartikkel

Det er røyken som dreper

Det hender man leser om folk som omkommer i brann. Det er noe misvisende å si at de dør av brannen, da de aller fleste som dør i forbindelse med en brann dør av røyken.

Årsakene til at man dør av røyken og ikke flammene er:

Røyk er giftig

I dag brukes det mye mer plast og syntetiske stoffer både i bygningsmaterialer, møbler, leker og andre gjenstander. Når disse brenner gir de fra seg giftige gasser som det skal svært lite av for at du mister pusten og besvimer. Har man først svimet av i en brann og blir liggende å puste inn disse gassene, kan man risikere å dø i løpet av forholdsvis kort tid.

Røyk fortrenger oksygen

Er man så uheldig å oppleve en brann er det beste man kan gjøre å komme seg ut uten å gå gjennom røyken. Dette fordi røyken ikke bare kan være giftig, men den inneholder også kullos som fortrenger oksygenet slik at det man puster inn nesten ikke inneholder surstoff. Konsekvensene av dette er at man meget raskt får pustevanskeligheter og risikerer å svime av og bli liggende i røyken, for så å bli kvalt.

Du blir veldig desorientert av røyken

Når du opplever en brann med mye røyk vil det være svært vanskelig å orientere seg i røyken. Mange tenker nok at de kan holde pusten, eller puste gjennom et vått håndkle fordi det «bare» er røyk og ikke er spesielt varmt, men sånn er det ikke. Bortsett fra opp og ned kan det være svært vanskelig å finne fram til dører eller vinduer. Både avstand og retning er nesten umulig å beregne når man ikke ser noe. Derfor bør man så langt det er mulig, unngå å gå gjennom røyk for å slippe vekk fra en brann.