Recover Nordic Group

Har økt topplinjen med 250 prosent

Med det britiske oppkjøpsfondet Agilitas som eier har skadesaneringsselskapet Recover Nordic Group økt omsetningen fra 950 millioner til 2,5 milliarder kroner siden 2013.

Av OLAV GRAM DEGNES

Gjennomførte 17 oppkjøp i Norden

Recover Nordic-konsernet spesialiserer seg på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader, og har siden det ble kjøpt opp av det britiske oppkjøpsfondet Agilitas for seks år siden hatt en kraftig omsetningsvekst.

Konsernsjef Bjørn Herlofsen mener det er en kombinasjon av flere faktorer som har økt topplinjen fra rundt 950 millioner kroner i 2013 til 2,5 milliarder kroner i 2018.

– Med støtte fra Agilitas fokuserte vi i utgangspunktet på organisk vekst ved å øke omfanget i produktene våre, samt å øke markedsandelene med både eksisterende og nye kunder, sier han.

I tillegg har konsernet gjennomført 17 oppkjøp i perioden, hvorav fem var i Norge.

– Vi gjør også strategiske oppkjøp for å konsolidere plattformen vår. Dette gjør vi spesielt for å utvide til nye geografiske områder, sier Herlofsen.

Firedoblet driftsresultatet

I de seneste årene har Recover Nordic, som har hovedkontor i Oslo, utvidet tjenestene fra å kun gjøre opprydning og sanerings­arbeid til også inkludere gjenoppbygging og planlagte miljøopprydninger.

Før påske i år ble Aktiv Tankrens kjøpt opp for å utvide virksomheten innen industri­tjenester i Norge. Nylig ble også det finske selskapet L&T Korjausrakentaminen kjøpt opp, som i sin tur gjør Recover Nordic til den største aktøren i Finland.

Oppkjøpsstrategien til Agilitas har ifølge det Finansavisen erfarer vært å kjøpe lokale bedrifter for å videreutvikle disse og skape verdier, i stedet for å bygge opp avdelinger fra «scratch».

Som et resultat av både den organiske og eksterne veksten, er selskapet blitt markedsledende på skadekontroll i den nordiske regionen, og har i tillegg til å øke topplinjen med 250 prosent økt driftsresultatet på konsernnivå med 400 prosent.

Agilitas ønsket dog ikke å oppgi tallene i kroner til Finansavisen.

Skal vokse videre

Oppkjøpsfond har som oftest en strategi om å eie et selskap for en periode, oftest mellom fem og syv år.

Etter det Finansavisen erfarer, skal ikke Agilitas ha tatt en avgjørelse på sin «exit», men skal imidlertid holde alle dører åpne.

Både salg av virksomheten til investorer, andre oppkjøpsfond og børsnotering skal vurderes. Med et selskap som har vokst kraftig de seneste årene, og samtidig kjørt marginene kraftig opp, er spørsmålet om veksten kan fortsette eller om det vil flate ut.

– Det er fremdeles mye vekst i vente for Recover Nordic: Organisk vekst etter hvert som industrien naturlig konsoliderer seg rundt kvalitetslederne, muligheter for utvidelse av tjenester og flere strategiske oppkjøp, sier Herlofsen.

Han påpeker at det nordiske markedet fortsatt er fragmentert og ser betydelige muligheter for ytterligere konsolidering.

– Er investeringene finansiert gjennom kontantstrømmen?

– Vi har vært i stand til å bruke en kombinasjon av finansielle kilder for oppkjøp, inkludert selskapets kontanter og gjeld, i tillegg til å ha en fornuftig gjeldsgrad, sier konsernsjefen.

– Ser dere på investeringen som usyklisk?

– Våre tjenester utløses av hendelser og er ikke-syklisk av natur. Vi responderer i løpet av en time etter en brann- eller vannskade, og slike tjenester er derfor ikke sykliske, sier Herlofsen.

Hemmelighetsfull forvalter

London-baserte Agilitas er svært selektive, og retter seg mot selskaper med en markedsverdi mellom 50 til 300 millioner pund eller 600 til 3,3 milliarder norske kroner.

Investeringer blir primært gjort i selskaper som leverer produkter mennesker trenger, men ikke nødvendigvis ønsker.

I tillegg til skadesanering er fondet investert i nisjeselskaper innen luftfart, forsvar og sikkerhet.

Fondet leter også etter selskaper i helsesektoren, transport/infrastrukturselskaper samt energi og strøm.

Finansavisen har vært i kontakt med Agilitas, som ikke ønsker å kommentere hvilke investorer som er investert i fondet, om det finnes nordmenn der eller størrelsen på fondet.

RECOVER NORDIC GROUP