Gode råd ved

Hyttesesongavslutning

Mange hytter, særlig ved sjøen brukes kun i sommerhalvåret. Det er viktig å gjøre hytta klar for vinteren hvis den blir stående tom og ubrukt.

I løpet av vinteren er det mye som kan skje med en hytte som står tom. Vannrør kan fryse, dyr kan ta seg inn, beslag og takrenner kan løsne, strømmen kan bli borte og andre uønskede hendelser.

Det er derfor viktig å sjekke følgende ting før man forlater hytta for sesongen:

  • Steng hovedkranen, tøm vannrør ved å åpne og skru igjen kranene
  • Tøm matskap for alt unntatt hermetikk
  • Tøm fryser og kjøleskap
  • Kast søppel
  • Sjekk at beslag rundt pipe og andre bygningsdeler er tette
  • Tøm takrenner for løv og rusk og rask
  • Vær sikker på at alle dører og vinduer er lukket og låst

En vannlekkasje i et vannrør på en hytte som står tom i mange måneder kan medføre svært store skader på hytta. Mat som står igjen i matskap kan tiltrekke seg mus og rotter. Skulle strømmen bli borte vil mat i kjøleskap og fryser begynne å lukte i løpet av par dager, og lukten av råtten mat kan sette seg i tekstiler og annet innbo.

Å ta en skikkelig sjekk på hytta før man forlater den for sesongen kan spare deg for masse bryderi og kostnader.