OPPKJØP AV HALLINGDAL SKADE OG VEDLIKEHOLD AS

Recover vokser i Innlandet

Recover Nordic AS, som er Nordens ledende leverandør av skadesanerings- og industritjenester, har styrket sin virksomhet i Hallingdal og Valdres gjennom oppkjøp av Hallingdal Skade og Vedlikehold AS (HSV)

HSV er totalleverandør av skadesanerings- og rekonstruksjonstjenester i forbindelse med brann- og vannskader, mv. Selskapet betjener markedene i Hallingdal og Valdres med tilgrensende fjellområder fra bedriftens hovedkontor påGol, samt fra en egendriftsenhet på Heggenes mellom Beitostølen og Fagernes. HSVs markedsområde med ca. 45 000 hytter og 45 000 fastboende utgjør en vesentlig del av Region «Innlandet» som er et satsningsområde for Recover Nordic fremover.

HSVs kundebase, som består av flere av de ledende forsikringsselskapene i Norge i tillegg til en rekke private og offentlige kunder, betjenes av en organisasjon bestående av 10 dyktige medarbeidere som ledes av tidligere eier Frode Bakken.

Administrerende direktør i Recover Nordic, Vegar Kristoffersen, uttaler at «vi har i lengre tid ønsket å etablere oss i dette området og gleder oss over at vi nå har lykkes med dette gjennom oppkjøpet av HSV. Med dette oppkjøpet kompletterer vi vår tilstedeværelse i Region «Innlandet» og får en god ledelse og en erfaren organisasjon med høy kompetanse, solid gjennomføringsevne og et godt renommé i markedet.»