Storskade

Storbrann på Stjørdal

18. juni brøt det ut storbrann i terrassehus på Stjørdal. I løpet av få timer var Recover til stede med 15 ansatte fra Trondheim og Levanger.

Alle 44 leilighetene og 2 trappeoppgaver er berørt etter brannen.

Recover har utført førstehjelp, og kartlagt skadeomfanget i alle leiligheter. Vi fikk tidlig ordnet med strøm til bygget slik at blant annet matvarer i kjøleskap og frysere ikke ble ødelagt - der det ikke var skadet av lukt og sot.

Vi utfører varierte oppgaver som vasking, isblåsing, asbestsanering, river fasader, river innvendig i leiligheter, og luktsanerer "sonevis" slik at de som er minst berørt kan flytte tilbake selv om ikke hele bygget er ferdig sanert/reparert.

Videre har Recover hatt informasjonsmøte med beboerne sammen med brannvesenet, styret i borettslaget og representant fra forsikringsselskap. I møtet fikk Recover applaus for godt utført arbeid og informasjon så langt i prosessen :)

Recover har prosjektleder tilstede på skadestedet, som sørger for fortsatt god koordinering av alle arbeider av Recover og underleverandører, samt at han kan svare på alle spørsmål som dukker opp underveis.

Les om saken i media:

https://s-n.no/brann-i-terrass...

https://www.bladet.no/nyheter/...

https://www.bladet.no/nyheter/...