Bytte av vinduer og dører

Over tid vil vinduene og dørene i boligen din utsettes for slitasje og påkjenninger som gjør at de trenger å byttes. Vi i Recover har dyktige medarbeidere med fagbrev som kan hjelpe deg både med forslag til forandring og utførelse av jobben.

Hva gjør du

Når du ønsker å bytte ut vinduer og dører

Kontakt Recover

Kontakt Recover

Ta kontakt med Recover for å avtale en befaring hjemme hos deg.

Befaring og prisoverslag

Befaring og prisoverslag

Recover kommer på befaring og hjelper gjerne til med forslag til endringer.

Jobben utføres

Jobben utføres

Våre faglærte medarbeidere utfører jobben i henhold til norsk standard.

Muligheter

Muligheter

Utskifting av vinduer og dører

Vinduer utsettes for ytre påkjenninger som vær og vind, og vinduer som kan åpnes utsettes for slitasje. Over tid vil disse påkjenningene føre til behov for utskiftning av vinduer. I den forbindelse kan man ønske å sette inn vinduer i en annen fasong eller størrelse enn det man hadde.

I tillegg kan det gi en økonomisk gevinst å bytte til moderne trelags vinduer som isolerer mye bedre enn gamle vinduer og således gir et mye mindre varmetap.

Når det gjelder dører blir disse sjeldent slitt så de må byttes, men på grunn av utseende, dårlig lydisolering eller nye krav til branndører kan det være ønskelig å få de byttet. Det kan også være ønskelig å flytte en dør eller tette en døråpning.

Når du kontakter oss for et håndverksoppdrag kommer vi på befaring, og sammen med deg finner vi de beste løsningene for de forandringene du ønsker.

Ta kontakt med oss her