VÅR KOMPETANSE - vi har

VÅR KOMPETANSE - vi har

LANG ERFARING MED MILJØPROBLEMER

Med vår lange erfaring innen saneringsbransjen har vi opparbeidet et bredt spekter av kunnskap om forskjellige typer problemer som påvirker miljøet vårt.

Vi løser problemer ved utslipp av olje og kjemikalier. Vi bruker godkjente metoder og følger de til enhver tid gjeldende forskrifter.

Fukt kan utvikle mugg, sopp og råte. Vi har kompetanse til å kartlegge årsaken og utbedrer problemet, samt å sanere følgeskadene. Vi er også en rådgivende part i forbindelse med forebygging av fuktskader.

Vi utfører asbestsanering ved skade eller rehabilitering, og er sertifisert for dette.

Ta kontakt med oss her