Rørinspeksjon

Vi har utstyr/kompetanse og god erfaring innen rørproblematikk med tilhørende rørtjenester.

Tjenesten bookes direkte hos våre selskaper.

Brdr. Grønnerud og TT-Teknikk er en del av Recover.

Hva er rørinspeksjon?

Rørinspeksjon er et viktig verktøy for å finne feil eller kartlegge behov for utbedrings- eller vedlikeholdstiltak på rørsystemer, og den beste måten å finne feil på, er å studere røret fra innsiden. For å gjennomføre dette, så kreves to ting – avansert utstyr, og omfattende kunnskap. Ingen vil at velfungerende rør skal få skader etter gjennomført inspeksjon, ei heller at skader som er der ikke fanges opp.

Slik foregår rørinspeksjon

Vi bruker avansert kamerautstyr tilpasset det enkelte rør, avhengig av dimensjon og lengde. Deretter jobber vi oss gjennom røret, fra start til slutt, og observerer nøye hvordan det står til fra innsiden. Det kreves altså ingen graving eller pigging for å komme til. Og til tross for at det kan være trangt å komme til, så finner vi alltid en vei.

Alle inspeksjoner som foretas, dokumenteres på film. Som kunde vil du også få en skriftlig tilstandsrapport. Vi er også behjelpelige med å foreslå anbefalte tiltak i etterkant av en rørinspeksjon, eller en komplett kartlegging av et røropplegg, inkludert trasesøk. Ved slike oppdrag utvides dokumentasjonen til kunde med oppdaterte ledningskart og en samlet vurdering av tilstanden på røropplegget.

Dette er fordelene

Som det meste annet, så har også rør begrenset levetid. Skader oppstår, enten vi vil eller ei. Fordelene med å gjennomføre jevnlig rørinspeksjon er at man vil oppdage eventuelle problemer tidlig nok til å gjøre noe med dem, før eventuelt et større problem er et faktum. Man kan eliminere feil og dyre opprettinger ved å gjennomføre rørinspeksjon oftere, også rett etter et nybygg står ferdig. Grunnen til det er at det eksempelvis kan ligge en sten å presse mot røret, som gjennom inspeksjon oppdages og kan utbedres tidlig. Og dersom det eksempelvis er sprekker på røret, så kan vi utføre rørfornying som løser problemet.

Hva kan skje om problemet ikke løses?

Se for deg at du spyler ned på toalettet, men det som skal forsvinne ned i røret, finner heller veien ut på baderomsgulvet. Propper i systemet kan komme av at noe sitter fast, og dette er ikke uvanlig dersom man neglisjerer vedlikeholdet.

Økonomisk sett er det rimeligere å ha godt vedlikehold enn å ta problemene når de har vokst seg store.

VI OPPTRER OGSÅ

Sluttkontroll av VA-anlegg : Rensepigg kjøring – Trykktesting – desinfisering og nøytralisering med etterfølgende vannprøve av vannledninger og basseng. Tetthetskontroll – rørinspeksjon – spyling av spillvann og overvannsledninger.

Lekkasjesøk Vannledninger: Vi søker og finner frem lekkasjen på vannledninger, vi kan også utføre lekkasje søk med sporgass. Vi kan også sette ut vannloggere for å dokumentere lekkasje mengder osv.

Peiling – Søking: Det kan være vanskelig å finne igjen kummer og ledninger, vi har utstyr og kompetanse for å finne igjen disse. Vannledninger av metal og avløpsledninger kan vi peile trase på. Kummer og lokk som ligger under bakke/snø kan vi også peile frem.

Brdr. Grønnerud och TT-Teknikk er en del av Recover

Brdr. Grønnerud har tilholdssted i Gjøvik, og vært i septikrenovasjonsbransjen siden 1950. Vi har stor kompetanse innen VA-kontroll og avløpsproblematikk, fra en start med enkle slamsugere til i dag som vi disponerer det siste og nyeste for tjenester og service. Les mer på gronnerud.no


TT-Teknikk har siden starten i 1986 har vi blitt en av landets ledende totalleverandører av tjenester innen vann og avløp. Vi kan alt om kontroll og utbedring og vi har også en av de mest komplette utstyrsparkene innen feillokalisering og utbedring av vann- og avløpsrør. Les mer på tt-teknikk.no