Mugg- og råteskader

Mugg og sopp er en samlebetegnelse på biologisk vekst som, når de opptrer i våre bygninger, kan føre til skade på konstruksjonen eller føre til et dårlig innemiljø for oss mennesker. Basis for alle mugg- og soppskader er fuktighet.

Hva gjør du

Når du oppdager en mugg- eller råteskade

Varsle om 
problemet ditt

Varsle om
problemet ditt

Kontakt ditt forsikringsselskap og si litt om omfanget. Husk navn, adresse og polisenummer.

Recover kommer 
på befaring

Recover kommer
på befaring

Vi tar en grundig befaring og kartlegger så godt det lar seg gjøre hvor problemet er og hvor stort det er.

Vi utfører 
jobben

Vi utfører
jobben

Etter befaring og kartlegging, og etter dialog med forsikringsselskapet går vi i gang med å fjerne problemet.

Informasjon

Informasjon

Hvordan oppstår mugg- og soppskader

Mugg og sopp er en naturlig del av floraen og finnes overalt. Ved nedbrytningsprosesser av organisk materiale er det alltid muggsopper med på prosessen. Dette er nødvendig for at naturen skal bli kvitt visne blader, døde trær, døde dyr og insekter etc.

Når vi derimot får mugg og/eller sopp i boligen er det svært uønsket og kan føre til skader på bygning og sykdom hos mennesker. Mugg og sopp oppstår når det kommer fuktighet i en bygning, og denne ikke blir fjernet. Fuktighet i boligen kan for eksempel komme av:

  • Flom
  • Utett bygningsmasse/tak
  • Annen vanninntrenging
  • En innvendig vannlekkasje

Når fuktighet kommer til, og blir værende på organisk materiale, vil muggsopper kunne danne kolonier bare i løpet av noen få dager. En råtesopp bruker lenger tid på å etablere seg, men gjør desto mer skade når den først er i materialene. Organisk materiale er soppenes «mat», og når nok fukt og riktig temperatur også er tilstede er dette ideelle vekstvilkår.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.