Olje- eller parafinlekkasje inne

En olje- eller parafinskade inne er ikke nødvendigvis et stort bygningsproblem, men medfører en del avgassing som kan gjøre deler eller hele boligen ubeboelig.

Hva gjør du

Ved en olje- eller parafinlekkasje inne

Ved lekkasje 
fra fyringsanlegg

Ved lekkasje
fra fyringsanlegg

Stans tilførsel/steng av anlegget og unngå spredning så godt det lar seg gjøre. Kan du tørke opp søl er det bra.

Varsle om 
problemet ditt

Varsle om
problemet ditt

Kontakt ditt forsikringsselskap og si litt om omfanget. Husk navn, adresse og polisenummer.

Recover kommer 
på befaring

Recover kommer
på befaring

Vi tar en grundig befaring og kartlegger så godt det lar seg gjøre hvor problemet er og hvor stort det er.

Informasjon

Informasjon

Olje- eller parafinlekkasje innvendig

Strakstiltak ved en olje- eller parafinlekkasje i din bolig:

  • Tank- og rørsystem tømmes for restolje
  • Frittflytende olje suges opp
  • Vi etablerer undertrykk i berørte områder

Når fyringsolje eller parafin lekker fra rørtilførsel, tank eller ovn inne kan det medføre en bygningsskade, og det kan også gjøre boligen ubeboelig. Når olje trekker inn i porøse bygningsmaterialer er det nesten umulig å fjerne den. Derfor river vi panel, laminat, parkett, spon og isolasjon som det har trukket olje inn i. Olje i betong, mur og leca blir behandlet med kjemikaler. Denne behandlingen er tidkrevende fordi den må gjentas mange ganger for å oppnå optimalt resultat.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.