Olje- eller parafinlekkasje ute

I Norge er det mange som har olje- eller parafintank gravd ned i hagen sin for tilførsel til oljefyr inne. De fleste av disse tankene ble gravd ned på 60- og 70-tallet og har ligget nedgravd siden. I og med at tankene er av stål eller glassfiber og har begrenset levetid har vi de senere årene hatt flere lekkasjer fra gamle tanker.

Hva gjør du

Ved en olje- eller parafinlekkasje ute

Varsle om 
lekkasjen din

Varsle om
lekkasjen din

Ring ditt lokale brannvesen på telefon 110, fortell hva som har skjedd og si litt om omfanget.

Hvis boligen 
er berørt

Hvis boligen
er berørt

Kontakt ditt forsikringsselskap og si litt om omfanget. Husk navn, adresse og polisenummer.

Recover kommer 
på befaring

Recover kommer
på befaring

Vi tar en grundig befaring og kartlegger så godt det lar seg gjøre hvor problemet er og hvor stort det er.

Informasjon

Informasjon

Hva skjer ved en oljelekkasje

Når det lekker fra en nedgravd oljetank og boligen din er berørt i form av lukt eller synlig olje må det gjøres noen strakstiltak:

  • Tanken må tømmes for restolje
  • Jord, grus og annen fyllmasse med olje i må fjernes
  • Dersom det er lukt i boligen, må det etableres undertrykk i berørte rom

Når disse strakstiltakene er gjennomført blir det en nøyaktig kartlegging av omfanget av skaden, og det blir laget en fremdriftsplan med videre tiltak som må gjennomføres. Slike skader tar erfaringsmessig lang tid å rette opp og deler av boligen kan derfor være ubeboelig i dette tidsrommet. Underveis i prosessen tar vi PIB-målinger for å sjekke at mengden oljedamp i luften går ned. Når vi ikke lenger kjenner lukt eller kan måle olje kan vi starte gjenoppbygging.

Om det er fyringsolje eller parafin på tanken er det samme fremgangsmåte.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.