Radon

Radon er en edelgass som finnes i en del bergarter, og som ved sprenging og opparbeidelse av hustomter kan frigjøres og lekke inn i boligen fra grunnen. Radon i større mengder kan være helsefarlig og øke faren for å få lungekreft.

Hva gjør du

Hvis du tror du har radon i din bolig

Ring Recover om 
problemet ditt

Ring Recover om
problemet ditt

Ring oss og si litt om omfanget og hva du tror er problemet.

Recover kommer 
på befaring

Recover kommer
på befaring

Vi tar en befaring og foretar målinger for å se om problemet er reelt.

Vi utfører 
jobben

Vi utfører
jobben

Når vi får resultatene fra målingene kommer vi tilbake med forslag til tiltak.

Informasjon

Informasjon

Radonsjekk av boligen din og tiltak

Lurer man på om man har radon i grunnen under huset bør man sjekke dette. Dette gjøres ved å ta kontakt med kommunen og spørre om de har kartlagt radonforekomster i området der du bor. Man kan også gå inn på Norges geologiske undersøkelse om radon og se på kartet over området der du bor. Hvis området du bor i kan ha radon i grunnen kan man få målt radonverdier i boligen ved hjelp av sporfilm eller elektroniske måleapparater.

Etter at man har kartlagt eventuelle skadelige verdier kan radonen fjernes ved hjelp av et undertrykksystem eller ved å tette mot grunnen med en radonduk som stopper radonlekkasje til boligen. Her kan Recover bidra med forslag til løsninger, lage prisoverslag og gjennomføre tiltakene.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.