Vi tilbyr

Vi tilbyr

bistand ved skader på fritidsbåt

Rask og effektiv behandling av elektronisk utstyr, elektroinstallasjoner og maskineri ved brannskader, og/eller vann- og synkeskader.

Vi har bred erfaring med fjerning av luktproblemer i båt.

Riktige tiltak vil redusere skadeomfang og bidra til å komme raskere tilbake i drift.

Våre prosjektledere og teknisk personell foretar skadevurdering og utfører skadebegrensende førstehjelpstiltak for å begrense skaden mest mulig.

Ved brannskader er det spesielt viktig å foreta kloridmålinger og iverksette tiltak som følge av måleresultatene. Avfukting eller preservering med olje kan være nødvendige korrosjonshindrende tiltak for å begrense skaden.

Våre tjenester:

  • Rådgivning og førstehjelp
  • Spyling og rengjøring
  • Kloridmålinger
  • Avfuktning og tørking
  • Skadevurdering og rapportering
  • Teknisk renovering
  • Tørrisblåsing
  • Prosjektledelse
  • Luktfjerning

Ta kontakt med oss her