SPESIALRENGJØRING MED

SPESIALRENGJØRING MED

TØRRIS

Tørrisrengjøring (med frossen CO2-gass) er en rengjøringsmetode hvor man istedenfor tradisjonelle midler som sand, vann og kjemikalier, bruker tørris formet som pellets.

Prosessen etterlater seg ikke sekundært avfall som sandblåsing eller vann og kjemikalier gjør.

Recover har lang erfaring med bruk av tørris.

Typiske rengjøringsområder for tørris:
• Mekaniske maskiner
• El-tavler (uten at spenning fjernes)
• Fjerning av sot, rust og annen forurensing
• Rengjøring av betongoverflater før etterbehandling

Ta kontakt med oss her