Vannlekkasje på kjøkkenet

Vannlekkasje på kjøkkenet kan komme av lekkasje på rør til
blandebatteri, oppvaskmaskin eller kjøleskap.

Hva gjør du

Når du har en vannskade på kjøkkenet

Stopp tilførsel av 
vann hvis mulig

Stopp tilførsel av
vann hvis mulig

Steng/skru igjen stoppekranen til det som lekker hvis det er mulig, eller ring en rørlegger for hjelp.

Prøv å hindre vann 
til andre rom

Prøv å hindre vann
til andre rom

Begynn å fjerne så mye vann som mulig for å begrense skaden, benytt gjerne mopp, klut eller nal.

Varsling om hva 
som har skjedd

Varsling om hva
som har skjedd

Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden. Husk å oppgi polisenummer, navn og adresse.

Informasjon

Informasjon

Typiske vannskader på et kjøkken er...

  • Feil i forbindelse med oppvaskmaskin
  • Rørbrudd til oppvaskmaskin
  • Tett filter i oppvaskmaskin
  • Rørbrudd til blandebatteri
  • Kondens fra kjøleskap
  • Rørbrudd i vanntilførsel til kjøleskap
  • Tett sluk i oppvaskkum
  • Vannrør fryser i yttervegg

Alle disse skadene kan i verste fall føre til at kjøkkenet blir ubrukelig i mange uker fordi skaper må demonteres, gulv må rives opp og konstruksjonen må tørkes før gjenoppbygging kan påbegynnes.

VI SAMARBEIDER MED DITT FORSIKRINGSSELSKAP

Recover har avtaler med både små og store forsikringsselskaper. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så henviser de deg videre.