Recover Nordic Norge har en

Bærekraftstrategi

Recover støtter FN’s bærekraftmål!

Recover Nordic har valgt å sette ekstra fokus på FN's bærekraftsmål nr 5 Likestilling mellom kjønnene, nr 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og nr 13 Stoppe klimaendringene.

Recover Nordic har også en ESG-score* på nivå 5. Dette betyr at vi er en leder innenfor utøvelse av miljøstrategi, sosiale hensyn og kvalitetsstyring.


"Recover Nordic ønsker å være en ledende virksomhet for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv, og vi leverer allerede i dag tjenester som har stor verdi for samfunnet", sier administrerende direktør i Norge, Vegar Kristoffersen.

"Vi ser også at dette får stadig større betydning for våre kunder.

Vi ønsker å integrere FNs 17 bærekraftmål som en del av vår virksomhet ved å etablere en kultur hvor redusert klimapåvirkning og mer effektiv bruk av ressurser er høyt prioritert.

Det jobbes nå med å få strategien forankret i alle ledd i vår virksomhet", avslutter Kristoffersen.


*Integrasjon av Environmental, Social and Governance Assessment (ESG) (miljø, sosial og styring) har blitt et stadig viktigere tema i finanssektoren.