Vær forsiktig!

Trygg bruk av fyrverkeri

Hvert år fører uvettig bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner.

I tillegg trenger mange personer legebehandling som følge av alvorlige brann- og eksplosjonsskader. Fyrverkeri er eksplosiver, og må behandles deretter.

Les mer om trygg bruk av fyrverkeri her: https://brannvernforeningen.no