Det er med glede vi presenterer

Ny Group DBD

Det er med glede vi presenterer vår nye Group DBD (director business development) Bjarne Tarjei Haugen.

Bjarne-Haugen-4_3-format-med-hvit-hoyrekant.jpg#asset:3789

Haugen starter i stillingen den 1. september 2019.

Haugen har 34 års erfaring som toppleder i ABB, Glamox, ISS samt som styreleder, styremedlem og medgründer i flere selskap.

Han har også erfaring som partner i konsulentselskapet Nordic Change og som Høgskolelektor på OsloMet.

Gjennom denne perioden har han arbeidet både som CFO, Driftsdirektør og Direktør for forretningsutvikling .

Haugen har gjennom sin karriere opparbeidet seg bred erfaring innen strategiarbeid, innovasjon og forretningsutvikling, økonomistyring, operativ driftsledelse, styrearbeid, resultatsikring og gevinstrealisering, servicedesign, prosjektledelse, logistikk og innkjøp samt oppkjøp og salg av virksomheter.

Han har videre vært en pådriver og prosjektleder for en rekke betydelige endrings og effektiviseringsprosjekter der det er oppnådd vesentlige effekter, både gjennom stillinger i ABB, Glamox og ISS og gjennom oppdrag som partner i Nordic Change.

Gjennom hele karrieren har han opparbeidet bred internasjonal erfaring.

Haugen kjenner Recover godt gjennom sine 10 år i Konsernledelsen i ISS Norge og gjennom diverse konsulentoppdrag for Recover Nordic siden 2015.

Vi ønsker Bjarne Tarjei Haugen velkommen til Recover Nordic!