INFORMASJONSARTIKKEL

Hvorfor velge fagfolk?

Når du skal pusse opp bad eller kjøkken er det viktig å bruke fagfolk med fagbrev. Dette fordi det er et krav i forhold til reklamasjoner og eventuelt skadeoppgjør hvis noe skjer.

Det er mange som bruker ufaglærte håndverkere til å pusse opp bad og kjøkken fordi det er billig. Ofte blir slike jobber også utført svart, noe som selvfølgelig er ulovlig. I tillegg til at slikt arbeid er ulovlig er ofte standarden dårligere enn når fagfolk har utført jobben og det kan være svært vanskelig å komme fram med en reklamasjon eller klage.

I forbindelse med arbeid på våtrom(bad) er noe av det som skal gjøres lovbestemt og noe er regulert av våtromsnormen. Bruker man ikke faglærte arbeidere kan man risikere at lover og regler ikke blir fulgt og man risikerer lekkasjer og vannskader som følge av dårlig arbeid. I tillegg risikerer man at forsikringsselskapet ikke dekker skadene som følger av feil utført arbeid.

Selv om fagfolk koster litt mer, har du da garanti for at arbeidet er utført i henhold til de krav som er satt, og skulle det skje noe uforutsett får du fikset det på garantien.

Velg alltid autoriserte fagfolk!