Recover Nordic AS har gjennomgått

ISO-revisjon i 2019

Recover har nå gjennomgått den årlige oppfølgingsrevisjonen for ISO 9001:2015 og 14001:2015.

I tillegg sertifiserer vi oss i år for ISO 45001:2018 Ledelsesstandard for arbeidsmiljø.

Revisjoner har vært gjennomført med glans ved våre avdelinger i Sarpsborg, Stavanger og Hovedkontoret i Oslo.

Bildet viser gjennomgang av avfallshåndtering i Sarpsborg