OPPKJØP AV BRDR GRØNNERUD AS

Recover med flere tjenester

Recover Nordic utvider tjenestetilbudet og etablerer industritjenester i Norge gjennom oppkjøp av Brdr Grønnerud AS

Brdr Grønnerud er totalleverandør av tjenester innen avløpsproblematikk og innsamling av septikslam, herunder kvalitetssikring av nyanlegg, og tilbyr i tillegg spesialiserte tjenester innenfor krantransport og håndtering av oljetanker og -utskillere. Selskapet betjener årlig mer enn 300 offentlige og private kunder i Oppland og Hedmark fra sin base på Gjøvik.

Selskapet har en høyt kvalifisert organisasjon bestående av 30 ansatte og disponerer det siste og mest avanserte utstyret som anvendes innen sine tjenesteområder. Brdr Grønnerud har en historie innen septikbransjen som spenner over nærmere 70 år.

Administrerende direktør i Recover Nordic, Vegar Kristoffersen, uttaler at «vi har i lengre tid ønsket å etablere oss innen industritjenester i Norge og gleder oss over at vi nå har lykkes med dette gjennom oppkjøpet av Brdr Grønnerud. Med dette oppkjøpet får vi et veldrevent industritjenesteselskap med en god ledelse og en erfaren organisasjon, det beste utstyret, samt høy kompetanse og et godt renommé i markedet. Med oppkjøpet etableres ikke bare virksomhet innen industritjenester, men vi tilføres også tung kapasitet innenfor skadesaneringsområdet som kan settes inn ved eksempelvis kraftig regnskyll eller oversvømmelser».

Les mer om tjenestetilbudet til Brdr Grønnerud her: https://gronnerud.no/