Recover Nordic

Roboter inn i kampen mot coronaviruset

Recover har mange ansatte som jobber med smittevask og supplerer nå med to roboter for å bidra til effektiv bekjempelse av coronaviruset.

­Recover, som har drevet med smittevask i mange år, har merket stor pågang etter coronavirusets utbrudd i Norge. Vi utfører vanligvis smittevask hovedsakelig på helseinstitusjoner, men får nå oppdrag og forespørsler om smittevask i alt fra kontorbygg og butikker til vogntog og skip. Nå har vi styrket smittevask-mannskapet med to norskutviklede roboter fra Decon-X. Robotene vil være svært nyttig på oppdrag der det er stort tidspress for å desinfisere arealene, slik at ansatte raskt skal kunne gjenoppta arbeidet i smittefrie omgivelser.

- Vi har kort responstid og ønsker å gjøre jobben både grundig og mest mulig effektiv for at kundene våre skal kunne holde hjulene i gang. Med robotene kan vi levere førsteklasses arbeid på svært kort tid, sier administrerende direktør i Recover Norge, Vegar Kristoffersen.

Effektiv mot coronaviruset

Robotene sørger også for at et rom eller et kjøretøy som inneholder mange instrumenter eller utstyr effektivt vil bli desinfisert for smitte fra coronaviruset.

­- Robotene kan gjøre jobben raskt og grundig også der det er vanskelig å komme til, ettersom de tåkelegger og desinfiserer alle steder hvor luft kan komme til. Metoden er miljøvennlig, skånsom og ødelegger verken inventar eller teknisk utstyr, sier administrerende direktør Vegar Kristoffersen i Recover Norge.

Disse robotene er også en ekstra trygghet for Recovers egne ansatte og kundene de jobber for.

- I Recover er vi svært opptatt av å sikre smittevernet til våre ansatte og kunder. Disse robotene kan blant annet sendes inn først i spesielle tilfeller med høy smittefare, sier Kristoffersen.

Bruker sensorteknologi

Etter at en coronasmittet har tatt, hostet eller nyst på en overflate, kan viruset overleve i opptil flere dager. På enkelte overflater kan smitten bestå i opptil åtte-ni dager. Det er derfor viktig å vaske alle berørings- og kontaktpunkter for å unngå at viruset sprer seg ytterligere. Recovers personell er trent i å desinfisere lokaler for langt mer smittsomme virus enn corona, og har også annet avansert utstyr for å fjerne all smitte.

- De nye robotene skiller seg ut ved å ha sensorer som doserer og kontrollerer virkningen av desinfiseringen gjennom hele prosessen. Robotene gir også dokumentasjon på at arealet er helt desinfisert når prosessen er avsluttet, sier Kristoffersen.

Recover er langt fremme på bruk av teknologi i saneringsbransjen, og vi har gode erfaringer med bruk av sensorteknologi. Nå er Recover klar til å sette slik teknologi også inn i kampen mot coronaviruset.

Les mer om Recovers tilbud om smittevask her.