Referanseprosjekt

Renovering av innbo og løsøre

Referanseprosjekt

Gyngestol som sto lagret i kjeller etter flytting. Varmtvannsbereder sprang lekk og sprutet varmtvann i rommet over noe tid. Gyngestolen var utsatt for et kraftig muggangrep, men hadde veldig stor affeksjonsverdi for skadelidte, så vi bestemte oss for å gjøre et forsøk på sanering. Stolen ble tatt inn på lager, satt etappevis i tørrere miljø, rengjort tørt og vått, kjemi- og ozonbehandle og gjennomgått en omfattende etterbehandling. Stolen er i dag 100% original til tross for de omfattende skadene. Kunden er veldig fornøyd!

Referanseprosjekt

Kamferkiste - utsatt for brann med høy temperatur og mye slokkevann. Fremsto som kondemnabel men hadde stor affeksjonsverdi for skadelidte (var nyrestaurert rett før skaden skjedde). Kista ble tatt inn på lager, rengjort og luktbehandlet og etterbehandlet. Veldig fornøyd kunde i ettertid.car

Referanseprosjekt

Carpati eikeskap tilhørende stor seksjon som sto midlertidig lagret i kjeller etter flytting. Varmtvannsbereder sprang lekk og sprutet varmtvann i rommet over noe tid. Hele møblet var mugnet, og dørene hadde slått seg. Skapet ble tatt inn på lager, gjennomgått en tørkeprossess, muggsanert, dørene ble rettet opp, og møbelet ble tilslutt oljet og polert. Veldig fornøyd kunde her også.n

Referanseprosjekt

Nattbord sto i et utleiehus, og utsatt for uforsiktig bruk. Alkoholholdige drikker samt vann fra åpent vindu gjorde det svært skjoldete og misfarget. Bordet ble rengjort på skadestedet, og behandet med kjemi og etterbehandlet med oljeprodukter. Utleieren er svært fornøyd med resultatet.du

Referanseprosjekt

Dukken lå i en barnevogn og ble utsatt for brann med høy temperatur og fet oljeholdig sot. Dukken er antikk og hadde stor affeksjonsverdi for skadelidte. Dukken ble tatt inn på lager, rengjort og luktbehandlet og etterbehandlet med voksblanding. Veldig fornøyd kunde i ettertid.

Referanseprosjekt

Kakespaden var en liten del av en stor assortert sølvsamling hvor hele samlingen var tilsvarende skadet. Sølvet befant seg i et hus som hadde så omfattende brannskader at det ble kondemnert. Sølvet ble tatt inn på lager, og rengjort med utvalgte såper og kjemikalier. Pusset i flere etapper, og pakket ned og overlevert til fornøyd kunde.