Bærekraftig utvikling

Recover støtter FN`s bærekraftsmål og er medlem av Global Compact.

Vi har valgt å sette fokus på FN`s bærekraftsmål nr.8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst», nr.12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og nr. 13 «stoppe klimaendringene».

Hos Recover setter vi bærekraft og mennesker i fokus, og derfor er bærekraft en sentralt i vår strategi og utførende drift.

Som medlem av Global Compact arbeider vi hardt for å sikre at Recover og våre interesseparter arbeider i tråd med Global Compact 10 grunnprinsipper innen arbeidsmiljø, menneskerettigheter, antikorrupsjon og miljø. Les mere om Global Compact grunnprinsipper her: Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Recover anerkjenner viktigheten av FN`s bærekraftsmål (SDG’s). Recover har valgt å tilnærme seg dette gjennom vår Trippel Zero-strategi:

We do zero harm (null visjon for skader) We create zero waste og We emit zero carbon.

Som medlem av Global Compact oppretter Recover hvert år en bærekrafts rapport (Communication on progress - COP)

Vår bærekrafts rapport for 2022 kan du lese her: Recover Sustainability Report 2022

Recover – Beskyttere av Hverdagen for en Bærekraftig Verden