Recover satser på

Recover satser på

Kvalitet og HMS i alle ledd

ISO-Sertifisert

Recover AS er ISO-sertifisert innen NS-EN ISO 9001:2015 (Ledelsessystemer for kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (Ledelsessystemer for miljø) og NO-EN ISO 45001:2018 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø).

Miljøpolicy og Kvalitetspolicy (utdrag)

Våre kunder skal føle seg trygge på kvaliteten av vårt arbeid og at tjenestene vi leverer er de beste på markedet.

Recover skal fremstå som en miljøbevisst bedrift som ønsker å ivareta sitt ytre miljø på en best mulig måte og bidra til bærekraftig utvikling.

Recover skal drive en bærekraftig virksomhet basert på ansatte, fellesskap og miljø. Recover skal arbeide kontinuerlig for å forbedre alle vesentlige miljøaspekter.

Recover leverer tjenester i ditt nærmiljø. Våre avdelinger tar sitt lokale ansvar gjennom -og levere høy kvalitet i sine tjenester for ytre miljø, HMS og med en høy kompetanse.


Startbanksertifikat: